29. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

12.04.2019 - 17:38 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva zdravstva usvojen je program utroška dijela sredstava granta- transferi za zdravstvo kojim je za Dom zdravlja odobreno 40 000 Km I to za popravak rentgen aparata i za sufinansiranje nabavke denzitometar aparata (mjerenje gustoće kostiju). Članovi Vlade USk razmatrali su i prihvatili Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu te Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018.godinu.

Kako je, između ostalog, navedeno u izvještaju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018.godinu, u izvještajnom periodu inspektori ove Uprave izvršili su ukupno 10.541 inspekcijsku kontrolu, od toga 6.145 izvršeno je redovnih, 2.921 kontrole po zahtjevu stranaka i 1.553 kontrole izvršenja rješenja. Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata uredan nalaz sa manjim nedostacima imao je 7.864 subjekt nadzora kod kojih nije bilo potrebno poduzimati bilo kakve upravne mjere dok je kod 2.588 subjekta utvrđeno neuredno činjenično stanje i protiv prekšioca su poduzete mjere.

Po osnovu izvršenog inspekcijskog nadzora donijeto je 1.600 rješenja o otklanjanju nedostataka, izdato je 112 rješenja o zabrani rada (po raznim osnovama) ili stavljanja robe van prometa,a izdano je 1001 prekršajni nalog. Podneseno je 130 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i četiri krivične prijave nadležnom tužilaštvu USK. Od ukupnog broja izdatih prekršajnih naloga (1.001 nalog) u ukupnom iznosu od 836.470 KM za izvještajni period utvrđeno je slijedeće: naplaćeno je 652 naloga u iznosu od 248.400 KM, odnosno okrivljeni koji su prihvatili odgovornost dok je 201 okrivljenih zatražilo sudsko odlučivanje. 

Tokom oktobra, novembra i decembra 2018. godine inspekcijske aktivnosti intenzivirane su, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova USK-a u vezi sa nelegalnim iznajmljvanjem privatnih kuća i stanova stranim državljanima-migrantima, Tom prilikom izvršeno je inspekcijskih nadzora kod 145 subjekata nadzora/građana koji su se bavili nelegalnim iznajmljivanjem smještaja stranim licima-migrantima. Kod 35 subjekata ie utvrđeno da posjeduju rješenje nadležnog organa za pružanje usluga smještaja, dok su kod 34 subjekta
izdata rješenja o zabrani rada, odnosno 15 prekršajnih naloga u iznosu od 18.650 KM. Kod 58 subjekata je utvrđeno da ne pružaju usluge smještaja; dok je ukupan broi zatečenih lica bio 804, informisao je direktor Uprave Šerif Kosatica.

Vlada Kantona je danas u Radnu grupu za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj, imenovala Adnana Alagića, ministra za građenje, prostorno uredenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona te, na traženje ovog Ministarstva, Komisija za prostorno uredenje. zaštitu okoliša i stambeno komunalnu politiku Skupštine Unsko-sanskog kantona za novog člana Radne grupe imenovala je zastupnika Hadisa Jusića.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

Javne Nabavke

18.10.2019

Nabavka usluga hotelskog smještaja

Nabavka usluga hotelskog smještaja

16.10.2019

Nabavka usluga uređenja parkinga

Nabavka usluga uređenja parkinga

16.10.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota