40. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

31.05.2019 - 09:30 by Administrator

U Bihaću je danas održana 40. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona kojom je predsjedavao Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline. 

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada Unsko-sanskog kantona, a u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa poticaja donijela je Program subvencioniranja dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu. Nijaz Kadirić, ministar privrede u Vladi Kantona prezentirao je Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije preduzećima i poduzetnicima" iz Budžeta USK za 2019.godinu, po Programu subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona a čiji je cilj podrška subjektima male privrede putem unaprijeđenja postojećih i otvaranje novih privrednih subjekata, te pomoć u u cilju održavanja postojeće proizvodnje, usluga i radnih mjesta kao i otvaranje novih proizvodnih kapaciteta, novog zapošljavanja i povećanje izvoza sa područja Unsko-sanskog kantona sufinansiranjem dijela kamatnih stopa na njihova kreditna zaduZenja. Utvrđen je i prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava za suubvencije preduzećima i poduzetnicima za tekuću godinu.

Vlada Kantona, na današnjoj sjednici, dala je saglasnost na prve izmjene i dopune Plana i Programa rada Direkcije regionalnih cesta USK za 2019.godinu, a nakon donesene Odluke Vlade FBiH o razvrstavanju regionalne ceste R-401, Velika Kladuša-Vrnograč- Radića most-Bužim-Bosanska Otoka, u magistralnu cestu sa oznakom M-4.3.

Između ostalog Vlada je ocijenila odličnim Izvještaj o radu Sportskog saveza USK sa ocjenom stanja u sportu te Program rada Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu. 

Vedran Prša, ministar finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona prezentirao je dokument ,,Smjernice ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona za period 2020. - 2022." koji je bazna osnova za projekciju prihoda i rashoda za pripremu Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020.godinu. Kako su u toku paralelni procesi pripreme Dokumenta okvirnog budžeta ( DOB-a ) Unsko-sanskog kantona za period 2020. - 2022. godine, pri izradi smjernica korištene su srednjoročne projekcije i godišnje procjene prihoda i rashoda. Ovaj dokument odražava uticaj svih aktuelnih procesa iz okruženja, sa aspekta mogućih implikacija na fiskalni kapacitet Unsko-sanskog kantona, kao i da poboljša koordinaciju Vlade Kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova na pripremi budžeta za 2020. godinu. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona definišu budžetski okvir za period 2020. – 2022. godine i sadrže: strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona, osnovne makroekonomske pokazatelje Federacije BiH i Unsko-sanskog kantona, osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona, pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za budžetsku i za predstojeće dvije godine, procjenu prihoda budžeta i predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom. 
Federalno ministarstvo finansija dostavilo je 17.05.2019. godine revidiranu projekciju prihoda od indirektnih i direktnih poreza za 2019. i projekcije za period 2020-2022. godinu. Ukupni prihodi na koje Kanton može računati u 2020. godini iznose 219,20 miliona KM, bez zaduživanja, i to je u odnosu na Budžet 2019. godine manje za 2,41 % ili u apsolutnom iznosu za 5,4 miliona KM. Blago povećanje ukupnih prihoda od 3% se očekuje u 2021. godini, a 2022. povećanje od 4,6 %. Ukoliko ne dođe do značajnih poremećaja u ekonomskom razvoju odnosno ostalih makroekonomskih parametara u narednom periodu očekuje se da bi Kanton mogao raspolagati sa 219,20 miliona KM u 2020. godini, te u 2021. godini 226,37 miliona KM i 236,65 miliona KM u 2022. godini.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

29.05.2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", ...

27.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke