40. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

31.05.2019 - 09:30 by Administrator

U Bihaću je danas održana 40. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona kojom je predsjedavao Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline. 

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada Unsko-sanskog kantona, a u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa poticaja donijela je Program subvencioniranja dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu. Nijaz Kadirić, ministar privrede u Vladi Kantona prezentirao je Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije preduzećima i poduzetnicima" iz Budžeta USK za 2019.godinu, po Programu subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona a čiji je cilj podrška subjektima male privrede putem unaprijeđenja postojećih i otvaranje novih privrednih subjekata, te pomoć u u cilju održavanja postojeće proizvodnje, usluga i radnih mjesta kao i otvaranje novih proizvodnih kapaciteta, novog zapošljavanja i povećanje izvoza sa područja Unsko-sanskog kantona sufinansiranjem dijela kamatnih stopa na njihova kreditna zaduZenja. Utvrđen je i prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava za suubvencije preduzećima i poduzetnicima za tekuću godinu.

Vlada Kantona, na današnjoj sjednici, dala je saglasnost na prve izmjene i dopune Plana i Programa rada Direkcije regionalnih cesta USK za 2019.godinu, a nakon donesene Odluke Vlade FBiH o razvrstavanju regionalne ceste R-401, Velika Kladuša-Vrnograč- Radića most-Bužim-Bosanska Otoka, u magistralnu cestu sa oznakom M-4.3.

Između ostalog Vlada je ocijenila odličnim Izvještaj o radu Sportskog saveza USK sa ocjenom stanja u sportu te Program rada Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu. 

Vedran Prša, ministar finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona prezentirao je dokument ,,Smjernice ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona za period 2020. - 2022." koji je bazna osnova za projekciju prihoda i rashoda za pripremu Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020.godinu. Kako su u toku paralelni procesi pripreme Dokumenta okvirnog budžeta ( DOB-a ) Unsko-sanskog kantona za period 2020. - 2022. godine, pri izradi smjernica korištene su srednjoročne projekcije i godišnje procjene prihoda i rashoda. Ovaj dokument odražava uticaj svih aktuelnih procesa iz okruženja, sa aspekta mogućih implikacija na fiskalni kapacitet Unsko-sanskog kantona, kao i da poboljša koordinaciju Vlade Kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova na pripremi budžeta za 2020. godinu. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona definišu budžetski okvir za period 2020. – 2022. godine i sadrže: strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona, osnovne makroekonomske pokazatelje Federacije BiH i Unsko-sanskog kantona, osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona, pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za budžetsku i za predstojeće dvije godine, procjenu prihoda budžeta i predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom. 
Federalno ministarstvo finansija dostavilo je 17.05.2019. godine revidiranu projekciju prihoda od indirektnih i direktnih poreza za 2019. i projekcije za period 2020-2022. godinu. Ukupni prihodi na koje Kanton može računati u 2020. godini iznose 219,20 miliona KM, bez zaduživanja, i to je u odnosu na Budžet 2019. godine manje za 2,41 % ili u apsolutnom iznosu za 5,4 miliona KM. Blago povećanje ukupnih prihoda od 3% se očekuje u 2021. godini, a 2022. povećanje od 4,6 %. Ukoliko ne dođe do značajnih poremećaja u ekonomskom razvoju odnosno ostalih makroekonomskih parametara u narednom periodu očekuje se da bi Kanton mogao raspolagati sa 219,20 miliona KM u 2020. godini, te u 2021. godini 226,37 miliona KM i 236,65 miliona KM u 2022. godini.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

23.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju