46. sjednica Vlade Unako-sanskog kantona

27.06.2019 - 12:15 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. U skupštinsku proceduru, sa 46. Sjednice, Vlada je uputila Nacrt Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona, predlagača Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. 

Ponuđeni tekst Zakona utvrđuje funkcionalno organizovanje inspekcija, a novine se posebno odnose na preciziranje preventivnog djelovanja inspektora, postupanje sa oduzetim predmetima, zatvaranje(pečaćenje) subjekata nadzora koji obavlja djelatnost bez rješenja nadležnog organa.

Na prijedlog ministra privrede Nijaza Kadirića, Vlada Kantona danas je razmatrala i Nacrt Zakona o dopuni zakona o koncesijama te ga uputila u Skupštinu USK. Inicijativu za dopune ovog Zakona uputio je skupštinski zastupnik Zlatko Hujić u dijelu koji olakšava investicije u solarne fotonaponske elektrane.

Skupštini Kantona na saglasnost je upućena Odluka o kreditnom zaduženju za likvidnost, putem revolving kredita u iznosu od dva miliona KM po zahjevu ZU Kantonalna bolnica, Bihać.

Vlada Unsko-sanskog kantona primila je k znanju Izvještaj Komisije za analizu stanja u ustanovama, predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta zaduženo je da imenuje komisiju koja će, u skladu sa ovim izvještajem, sačiniti prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

14.02.2020

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

14.02.2020

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački ...

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja

14.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.02.2020

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila