46. sjednica Vlade Unako-sanskog kantona

27.06.2019 - 12:15 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. U skupštinsku proceduru, sa 46. Sjednice, Vlada je uputila Nacrt Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona, predlagača Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. 

Ponuđeni tekst Zakona utvrđuje funkcionalno organizovanje inspekcija, a novine se posebno odnose na preciziranje preventivnog djelovanja inspektora, postupanje sa oduzetim predmetima, zatvaranje(pečaćenje) subjekata nadzora koji obavlja djelatnost bez rješenja nadležnog organa.

Na prijedlog ministra privrede Nijaza Kadirića, Vlada Kantona danas je razmatrala i Nacrt Zakona o dopuni zakona o koncesijama te ga uputila u Skupštinu USK. Inicijativu za dopune ovog Zakona uputio je skupštinski zastupnik Zlatko Hujić u dijelu koji olakšava investicije u solarne fotonaponske elektrane.

Skupštini Kantona na saglasnost je upućena Odluka o kreditnom zaduženju za likvidnost, putem revolving kredita u iznosu od dva miliona KM po zahjevu ZU Kantonalna bolnica, Bihać.

Vlada Unsko-sanskog kantona primila je k znanju Izvještaj Komisije za analizu stanja u ustanovama, predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta zaduženo je da imenuje komisiju koja će, u skladu sa ovim izvještajem, sačiniti prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

29.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija