5. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

10.01.2019 - 10:38 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na današnjoj sjednici, razmatran je i usvojen nacrt godišnjeg programa rada Vlade Kantona. 

Program rada Vlade sadrži najznačajnije zadatke koje Vlada Unsko-sanskog kantona treba da izvrši u toku godine, nosioce pripreme materijala, rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati.

Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu utrđuju se aktivnosti koje će u okviru normativne, studijsko-analitičke i informativne djelatnosti pripremati, donositi, odnosno utvrđivati Vlada Unsko-sanskog kantona.

Nacrt programa rada sadrži i programske ciljeve iz ekspozea premijera Kantona Mustafe Ružnića i to:

1. Stabilizacija i konsolidacija financijskog stanja bužeta Unsko-sanskog kantona;
2. Odlučna opredijeljenost da se iz stagnacije pokrene snažniji razvoj i nova ulaganja radi poboljšanja poslovnog ambijenta, kao i osiguranje vlastitih sredstava za sufinansiranje projekata iz europskih fondova i fondova međunarodnih organizacija;
3. Nulta stopa tolerancije protiv kriminala i korupcije.
4. Poboljšanje materijalno-tehničke opremljenosti i obučenosti Ministarstva unutarnjih poslova radi povećanja stepena sigurnosti u Unsko-sanskom kantonu i kontroliranog upravljanja kriznim situacijama, posebno migrantskom krizom, a sve u skladu s ustavnim nadležnostima i zakonskim i ovlaštenjima;
5. Utvrđivanje zdravstvene politike koja će se usredotočiti na reformu zdravstvenog sistema radi smanjenja potrošnje u zdravstvu, racionalizacije nemedicinskog kadra, osiguranja kvalitetne zdravstvene infrastrukture i potrebnih specijalističkih kadrova;
6. Snažnija potpora socijalnom partnerstvu i provođenju potrebnih socijalnih mjera kako bi se u najvećoj mjeri zajamčila socijalna uključenost i pravednost;
7. Strateške aktivnosti demografske obnove Unsko-sanskog kantona;
8. Reforma javne uprave po sektorima. Centralizacija javnih nabavki svih kantonalnih institucija. Reorganizacija i racionalizacija uprave s ciljem postizanja većeg stupnja efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti u radu;
9. Reforma obrazovnog sistema radi depolitizacije i dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, osiguranja kvalitetnog sistema i povećanja nivoa znanja uz maksimalno korištenje savremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, te obezbjeđenje transparentnog i racionalnijeg trošenja sredstava u ovoj oblasti;
10. Stvaranje potrebnih pretpostavki za ravnomjerni i uravnoteženi razvoj svih općina i gradova Unsko-sanskog kantona, imajući u vidu njihove specifične privredne i društvene potrebe;
11. Dovršetak privatizacijskog procesa privrednih subjekata u nadležnosti Unsko-sanskog kantona;
12. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva putem usklađene kantonalne politike u svim područjima od obrazovanja i znanosti, uklanjanja administrativnih prepreka, do mjera i instrumenata za potporu poduzetnicima.
Usvajanje Zakona o ulaganju i novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu;
13. Smanjenje stope nezaposlenosti kroz programe dodatnog osposobljavanja, prekvalifikacija i olakšica, posebno namijenjene mladima i dugotrajno nezaposlenima.
Otvaranje start-up centara i izgradnja tehnološkog parka;
14. Povećanje konkurentnosti poljoprivrede Unsko-sanskog kantona kroz poticanje proizvodnje, kapitalna ulaganja i ruralni razvoj na osnovu Strategije razvoja poljoprivrede Unsko-sanskog kantona;
15. Podržavanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi, nove investicije i poticaj za ekološku i organsku proizvodnju, šumarstvo, drvnu industriju i sve vrste prerađivačke industrije;
16. Izgradnja cestovne infrastrukture s ciljem jednakomjerne prometne povezanosti svih gradova i općina Unsko-sanskog kantona sa vlastitim financijskim sredstvima, kao i financijskim sredstvima koja će se tražiti od federalnog nivoa vlasti.
Nedvosmislen zahtjev prema federalnim institucijama kako bi se javne investicije u Federaciji Bosne i Hercegovine distribuirale srazmjerno broju stanovnika;
17. Sistemski razvoj turizma u Unsko-sanskom kantonu, posebno kroz snažno povezivanje poljoprivredne i prehrambene industrije i sektora turističkih usluga;
18. Uvođenje i primjena Smjernica OECD-a za korporativno upravljanje javnim preduzećima (preduzećima u državnom vlasništvu);
19. Planski održivi razvoj i iskorištavanje prirodnog bogatsva vodeći računa o zaštiti okoliša, uvođenje reda u prostor i okoliš, te poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se spriječila neprimjerena devastacija prostora, u skladu s najboljom europskom praksom;
20. Praćenje i pravovremena uključenost u ispunjavanje obaveza na europskom putu koje su u nadležnosti Unsko-sanskog kantona;
21. Očuvanje dostojanstva porodica šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca uz ulaganje stalnog angažmana za poboljšanje statusa i stvaranje boljih životnih uslova za pripadnike boračkih populacija;
22. Očuvanje sjećanja i baštinjenje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata, te sistemsko uređenje i organizacijsko poboljšanje obilježavanja značajnih datuma na području Unsko-sanskog kantona;
23. Izdvajanje zakonom utvrđenih financijskih sredstava za mlade, kulturu i sport.
Aktivnija institucionalna podrška razvoju sporta i sportskim kolektivima na posručju Unsko-sanskog kantona.
Snažnija podrška institucijama kulture i značajnija ulaganja u objekte kulture i prirodne baštine;
24. Izgradnja partnerskog odnosa sa bosanskohercegovačkom dijasporom, kao i uključivanje institucija Unsko-sanskog kantona u proces kreiranja rješenja s ciljem bržeg protoka ljudi, roba i usluga preko graničnih prijelaza, olakašavanja izdavanja ličnih dokumenata građanima koji rade i borave u dijaspori, te unapređenja privredne suradnje;
25. Poduzimanje svih raspoloživih mjera, shodno ustavnim nadležnostima Unsko-sanskog kantona, s ciljem spriječavanja odlaganja/skladištenja radioaktivnog i nuklearnog otpada u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom;

Kako bi prethodno navedeno realizirala Vlada Unsko-sanskog kantona radit će na predlaganju novih zakonskih rješenja u oblastima koje do sada nisu uređene, koje su djelimično uređene ili u kojima je potrebno izvršiti usklađivanje važećih zakona sa zakonima višeg nivoa, kao i donošenje podzakonskih akata neophodnih za implementaciju zakona i na taj način kvalitetno uređivanje određenih oblasti, kroz donošenje Strategija razvoja, te kroz donošenje operativnih planova kojim će se utvrditi obim potrebnih finansijskih ulaganja s ciljem poketanja i jačanja proizvodnje.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

23.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju