62. sjednica Vlade USK

09.09.2019 - 23:39 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, Vlada Kantona je sa 62.sjednice u skupštinku proceduru uputila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona .

- Skupština Unsko-sanskog kantona je zaključkom sa sjednice, održane 12.07.2019.godine usvojila predloženi tekst u formi Nacrta Zakona o izmjenama Zakona o turizmu Unsko- sanskog kantona te obavezala Ministarstvo privrede da u roku od sedam dana provede javnu raspravu u cilju donošenja kvalitetnog prijedloga Zakona. Nakon provedene Javne rasprave Ministarstvo privrede utvrdilo je tekst Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o turizmu u Unsko-sanskog kantona. Zakon definira pitanje turističke djelatnosti na području Unsko- sanskog kantona, kao i ustrojstvo i finansiranje JU "Turističke zajednice Unsko-sanskog kantona" i Turističkih zajednica općina/grada. U postupku implementacije Zakona došlo je do poteškoća na koje su upozorili Grad Bihać te općine Bosanska Krupa i Sanski Most koje su dostavile inicijative za izmjene Zakona o turizmu USK, obrazložio je resorni ministar Nijaz Kadirić.

Ministarstvo finansija očitovalo se danas o Inicijativi za izmjenu Zakona o sudskim taksama podnesenoj od llde Alibegović, zastupnice u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva finansija koje je ovu inicijativu ocijenilo opravdanom te je materijal upućen Skupšitini Unsko-sanskog kantona na dalje postupanje. 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je danas odluku o kriteriiima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu. Ovom odlukom utvrđeni su korisnici sredstava, kriteriji i postupak u skladu sa kojima se dodjeljuju sredstva utvrđena u budžetu Ministarstva poljoprivrede Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu na poziciji tekući grantovi.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

Javne Nabavke

18.10.2019

Nabavka usluga hotelskog smještaja

Nabavka usluga hotelskog smještaja

16.10.2019

Nabavka usluga uređenja parkinga

Nabavka usluga uređenja parkinga

16.10.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota