62. sjednica Vlade USK

09.09.2019 - 23:39 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, Vlada Kantona je sa 62.sjednice u skupštinku proceduru uputila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona .

- Skupština Unsko-sanskog kantona je zaključkom sa sjednice, održane 12.07.2019.godine usvojila predloženi tekst u formi Nacrta Zakona o izmjenama Zakona o turizmu Unsko- sanskog kantona te obavezala Ministarstvo privrede da u roku od sedam dana provede javnu raspravu u cilju donošenja kvalitetnog prijedloga Zakona. Nakon provedene Javne rasprave Ministarstvo privrede utvrdilo je tekst Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o turizmu u Unsko-sanskog kantona. Zakon definira pitanje turističke djelatnosti na području Unsko- sanskog kantona, kao i ustrojstvo i finansiranje JU "Turističke zajednice Unsko-sanskog kantona" i Turističkih zajednica općina/grada. U postupku implementacije Zakona došlo je do poteškoća na koje su upozorili Grad Bihać te općine Bosanska Krupa i Sanski Most koje su dostavile inicijative za izmjene Zakona o turizmu USK, obrazložio je resorni ministar Nijaz Kadirić.

Ministarstvo finansija očitovalo se danas o Inicijativi za izmjenu Zakona o sudskim taksama podnesenoj od llde Alibegović, zastupnice u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva finansija koje je ovu inicijativu ocijenilo opravdanom te je materijal upućen Skupšitini Unsko-sanskog kantona na dalje postupanje. 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je danas odluku o kriteriiima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu. Ovom odlukom utvrđeni su korisnici sredstava, kriteriji i postupak u skladu sa kojima se dodjeljuju sredstva utvrđena u budžetu Ministarstva poljoprivrede Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu na poziciji tekući grantovi.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

27.01.2020

Odluka o visini boravišne takse na području ...

Preuzmi dokumnet: Odluka o visini boravišne takse na području USK-a ...

23.01.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.01.2020

Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila

Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila

23.01.2020

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene