71. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

24.09.2019 - 14:28 by Administrator

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na sjednici, održanoj danas u Bihaću, razmatrali su ponovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.12. 2018. godine, obrađivača Ministarstva finansija. 

Ovaj materijal prethodno je vraćen na doradu Ministarstvu finansija sa zahtjevom da se prikaže stvarno stanje po svim stavkama.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.12. 2018. Godine Vlada Kantona nije prihvatila te ga kao takvog uputila Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Članovi Vlade obrazložili su da nisu našli opravdanje za neplaćanje obaveza Kantona po kreditima u razmatranom periodu s obzirom da je zakonski propisan prioritet plaćanja obaveza. 

Vlada Unsko-sanskog kantona nije prihvatila ni Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu.

Izvještaj prethodno nije usvojio ni Upravni odbor ZZO USK jer su smatrali da izvještaj nije dobro urađen, da je nepotpun, te da su pojedini rashodi Zavoda u 2018.godini premašili ono sto je bilo planirano.

Prihvaćen je izvještaj Udruženja „Žene sa Une" Bihać, o utrošku sredstava u iznosu od 42.500 KM, doznačenih iz budžeta Vlade Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu, putem Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike a u u svrhu sufinansiranja troškova smještaja žrtava porodičnog nasilja sa područja Unsko-sanskog kantona u Sigurnu kuću u Bihaću.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

19.08.2020

EU4Agri: Javni poziv vrijedan 3 miliona KM

Projekat Evropske unije EU4Agri objavio je 30. jula 2020. godine javni poziv vrijedan ...

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

Javne Nabavke

15.09.2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

10.09.2020

Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja ...

Preuzmi dokument: Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika

09.09.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

09.09.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača