75. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

16.10.2019 - 13:32 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na današnjoj sjednici, između ostalog, članovi Vlade Kantona su dali saglasnost i ovlastili mininistricu zdravstva i socijalne politike Nerminu Ćemalović da potpiše sporazum sa organizacijom Ljekari bez granica, koja pruža značajnu pomoć u migrantskoj situaciji.

Kantonalnoj bolnici u Bihaću bit će usmjeren iznos od 1,8 milion KM od granta od 2,5 miliona doznačenih od Vlade F BiH, po zaključku Parlamenta BiH a namijenjenih za pomoć oblasti zdravstva.

Na prijedlog ministra privrede Nijaza Kadirića Vlada USk je danas dala saglasnost na konačne rang liste korisnika sredstava po Programu podrške razvoju male privrede i obrtima. Ovim je programom podržano 22 biznisa, ističe ministar Kadirić.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

14.02.2020

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

14.02.2020

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački ...

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja

14.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.02.2020

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila