8. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

23.01.2019 - 12:36 by Administrator

U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na sjednici je razmatran niz kadrovskih pitanja.

Na prijedlog Ministarstva privrede razriješeni su dosadašnji članovi privremenog Nadzornog odbora JU ,,Direkcija regionalnih cesta USK" Bihać. U cilju poboljšanja efikasnosti i funkcionalnosti, te osiguranja uslova za dalji rad imenovani su članovi novog privremenog Nadzornog odbora odbora JU ,,Direkcija regionalnih cesta USK"

Na prijedlog Nermine Ćemalović, ministrice zdravstva i socijalne politike razriješeno je više upravnih odbora u zdravstvenim ustanovama te imenovani privremeni upravni odbori.

Kako je navedeno iz resornog ministarstva, u 2018.godini, članovi Upravnog odbora Doma zdravlja Bihać su, suprotno Standardima i normativima zdravstvene zaštite u Federaciii BiH, dakle suprotno normativima medicinskog i nemedicinskog kadra u zdravstvenim ustanovama, na osnovu kojih se vrši finansiranje zdravstvene ustanove od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, dozvolili prekomjerno zapošljavanje, čime je nanijeta ogromna šteta ovoj zdravstvenoj ustanovi. U 2018. godini zaposleno je 38 osoba zbog čega ustanovi nedostaju novčana sredstva za provođenje kolektivnih ugovora u oblasti zdravstva i obaveza dobavljačima, a o čemu dosadašnji upravni odbor nije raspravljao niti je izvještavao Ministarstvo. 

Slijedom navedenog predloženo je i donoseno rješenje da članove UO Dom zdravlja Bihać treba razriješiti i imenovati privremeni upravni odbor te pokrenuti proceduru raspisivanja javnog oglasa za nominiranje članova Upravnog odbora.

Vlada USK je donijela rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbor ZU Dom zdravlja Cazin do okončanja postupka izbora i imenovanja članova stalnog Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Cazin, na način i postupak predviđen zakonom. 

Suprotno normativima medicinskog i nemedicinskog kadra u zdravstvenim ustanovama, na osnovu kojih se vrši finansiranje zdravstvene ustanove od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, dozvoljeno je prekomjerno zapošljavanje 13 zaposlenika u JU DZ Velika Kladuša čime je nanijeta šteta ovoj zdravstvenoj ustanovi. Zbog prekomjemog zapošljavanja ustanovi nedostaju novčana sredstva za provođenje potpisanih Kolektivnih ugovora u oblasti zdravstva i to za 11 i 12. mjesec 2018.godine te za poboljšanje standarda uposlenih u 2019.godini. Kako ni ovaj upravni odbor nije raspravljao o problemima ove ZU, nije utvrdio plan daljeg djelovanja, niti je o problemima u radu obavještavao resorno Ministarstvo doneseno je rješenje o smjeni ovog i imenovanju privremenog UO i u ZU Dom zdravlja Velika Kladuša.

Kako je privremenom Upravnom odboru ZU Dom zdravlja Bužim, istekao zakonom propisani period na koji je imenovan, a nije okončana procedurai menovanja/nominiranja predsjednika i članova UO ukazala se potreba za imenovanjem novog privremenog Upravnog odbora i u DZ Bužim.

Vlada Kantona donijela je, na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa. Kako je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano da upravni odbor zdravstvene ustanove čini pet članova, od kojih su dva zaposlenici ustanove, a tri člana su ispred reda osnivača, u ovom UO i nakon raspisanog javnog oglasa nije bilo moguće ispoštovati zakonsku normu, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je temeljem navedenog predlažilo a Vlada prihvatila, da se razriješi predsjednik i članovi upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa i raspiše ponovni javni oglas za izbor članova UO te da se imenuje privremeni upravni odbor u punom sastavu od pet članova na period do tri mjeseca.

Kako je i privremenim upravnim odborima ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac, ZU Dom zdravlja Sanski Most i JU Dom zdravlja Ključ istekao zakonom propisani period na koji su imenovani, a nije okončana procedura imenovanja/nominiranja predsjednika i članova Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac, JU Dom zdravlja Sanski Most i JU Dom zdravlja Ključ to se iz razloga nesmetanog funkcionisanja ustanove ukazala potreba za imenovanjem novih privremenih upravnih odbora i u ovim ustanovama. 

Uvidom Ministarstva i privremenom Upravnom odboru JU Opća bolnica Sanski Most istekao je zakonom propisani period na koji je imenovan, a nije okončana procedura imenovanja/nominiranja predsjednika i članova upravnog odbora te su iz razloga nesmetanog funkcionisanja ustanove ukazali na potreba za imenovanjem novog privremenog Upravnog odbora Opće bolnice.

Shodno prijedlogu Ministarstva zdravstva i socijalne politike razriješeni su i privremeni upravni odbori ZU Gradska apoteka Bosanska Krupa i ZU Apoteka Sanski Most.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

23.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju