85. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

14.11.2019 - 14:21 by Administrator

U Bihaću je zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na prijedlog Damira Omerdića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta članovi Vlade Kantona utvrdili su Prijedlog zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti i uputili ga na razmatranje Skupštini Kantona. 

Prijedlog Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti utvrđuje interes Unsko-sanskog kantona u oblasti nauke i tehnologije. Prijedlogom Zakona utvrđeni su osnovni principi naučno- istraživačke djelatnosti, sudjelovanje u ostvarivanju međunarodne naučno istraživačke saradnje i ostvarivanje naučno istraživačke saradnje u Kantonu i Bosni i Hercegovini, finansiranje naučno- istraživačke djelatnosti, formiranje Savjeta za nauku Unsko-sanskog kantona, informacioni sistem i vođenje evidencije u vezi sa obavljanjem naučno- istraživačke djelatnosti, pitanja u vezi sa osnivanjem naučno istraživačkih instituta kao organizacionih i podorganizacionih jedinica visokoškolskih ustanova i naučno istraživačkih instituta kao ustanova, prava i obaveze nadležnih organa u ovoj oblasti i nadzor nad provedbom ovog zakona.

Vlada Kantona prihvatila je danas prijedlog Sulejmana Kulenovića, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kojim se finalizira Program subvencija za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u 2019. Ovo je prvi put da Vlada Kantona podstiče mlade koji žele pokrenuti posao u poljoprivrednoj djelatnosti. 

Na osnovu javnog poziva za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ideja) u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prvom stepenu dorade poljoprivrednih proizvoda - Start-up paket, za osobe mlađe od 40 godina i nezaposlene, sa područja Unsko-sanskog kantona prikupljeno je 23 projekta a ugovori sa korisnicima sredstava bit će potpisani u petak.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi PDF dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020.

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata