89. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

29.11.2019 - 14:19 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade Unsko-sanskog kantona donijeli su nacrt godišnjeg programa rada izvršne vlasti Kantona za narednu godinu.

Program rada Vlade sadrži najznačajnije zadatke koje Vlada Unsko-sanskog kantona treba da izvrši u toku godine, nosioce pripreme materijala, rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati, a prema potrebi i kraća obrazloženja za programiranje zadataka, te da prijedloge pitanja za program rada daju članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, kantonalna ministarstva, kantonalne upravne organizacije i radna tijela Vlade Unsko-sanskog kantona, polazeći od Ustavom i zakonom utvrđenih prava i dužnosti. 

Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu utvrđene su aktivnosti koje će, u okviru normativne, studijsko-analitičke i informativne djelatnosti pripremati, donositi, odnosno utvrđivati Vlada Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona u narednoj godini nastaviće s reformskim procesima započetim u prvoj godini mandata, kazao je premijer Ružnić.

Prioriteti Vlade Unsko-sanskog kantona u 2020. godini će biti usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Unsko-sanskog kantona i jačanja vladavine prava kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine. 

Vlada će u 2020. godini pristupiti izradi nove integrirane Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina. S tim u vezi potrebno je uspostaviti funkcionalnu organizacionu jedinicu unutar Vlade Unsko-sanskog kantona, koja će biti zadužena za koordinaciju i upravljanje razvojem, tj. provedbe mjere u smislu kontrole provedbe i izvještavanja te prilikom pripreme akcijskog plana osigurati jasno razdvajanje uloga i odgovornosti svih učesnika u procesu. Akcijski plan strategije treba postati osnovica za planiranje razvojnog dijela budžeta učesnika na svim administrativnim nivoima. 

Strateški ciljevi i programi koje će Vlada implementirati u 2020. godini, vezani su za dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje s organizacijama civilnog društva, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona. 

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta članovi Vlade Kantona usvojili su Program utroška raspodjele sredstava kapitalnih grantova za oblast kulture utvrđenih budžetom Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu.
U Ministarstvu obrazovanja nauke, kulture i sporta u 2019. godini planirana su sredstva za kapitalne grantove-transfere kulture u iznosu od 120.000 KM, a razvrstani su u tri granta-transfera: kapitalni grant kulture u iznosu od 40.000 KM; kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-obnova objekata kulture u iznosu od 40.000 KM i kapitalni grantovi-ućešće Vlade USK u sufinansiranju zaštite kulturnih, nacionalnih i historijskih spomenika i revitalizaciji gradskih jezgri, u iznosu od 40.000 KM. Projekte su delegirale kulturne ustanove s područja USK po objavljenom javnom pozivu.

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je razmatrala i Prijedlog Odluke o prihvatanju Inicijative o utvrđivanju javnog interesa za radom obrazovne ustanove Katoličkog školskog centra ,,lvan Pavao ll" škola za Europu- Srednja medicinska škola Bihać, te je ista upućena Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje. 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike Vlada Kantona dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona" kojom se za direktora JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona" imenuje Elmedin Đuzel.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

Javne Nabavke

12.12.2019

Izmjena javnog poziva za prikupljanje ponuda ...

Izmjena javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe kantonalnih ...

27.11.2019

Odluku o poništenju postupka javne nabavke, ...

Preuzmi dokument:  Odluku o poništenju postupka javne nabavke, ...

19.11.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za Nabavku jednog putničkog motornog ...

15.11.2019

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma