90. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

03.12.2019 - 18:14 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona a, između ostalog, razmatrano je više materijala iz resora zdravstva i socijalne politike. 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva članovi Vlade Kantona donijeli su zaključak kojim se prihvata izvještaj o postupku dodjele sredstava za finansiranje programa i rada udruženja osoba sa inaliditetom iz budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu te je naloženo resornom Ministarstvu da dodjelu sredstava sa ovog granta izvrši u skladu sa Odlukom o kriteriju i postupcima dodjele sredstava za finansiranje programa i rada udruženja osoba sa invaliditetom. 
Isplata sredstava sa ovog budžetskog koda neće se moći izvršiti prema bilo kom udruženju koje nije podnijelo zahtjev za dodjelu sredstava ili koje ne ispunjava uvjete utvrđene Odlukom o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje programa i rada udruženja osoba sa invaliditetom.

Vlada USK, na 90. sjednici, donijela je i Odluku o usvajanju programa utroška sredstava – transferi za zdravstvo te za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti izdvojili 5000 KM.

Većinom glasova članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, podržali su prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike za razrješenje direktora i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK. Za vršioca dužnosti direktora ZZO USK imenovan je Šemsudin Dervić.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta članovi Vlade Kantona donijeli su danas Odluku o sufinansiranju osnovnog obrazovanja u sastavu Katoličkog školskog centra u Bihać, u dijelu troškova koji se odnosi na plaće i topli obrok zaposlenika.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi PDF dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020.

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata