91. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

05.12.2019 - 19:28 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Dokumenta o politici dodjele koncesija. 

Kako je obrazloženo, ukazala se i potreba da se doda novo poglavlje Iskorištenje solarne energije, koje do sada ovim dokumentom nije bilo normirano u pogledu visina koncesione naknade i dinamike realizacije projekata iskori5tenja solarne energije u cilju proizvodnje električne energije, buduću da na području Unsko-sanskog kantona postoj i značajan a neiskorišten potencijal solarne energije, a u cilju stavljanja ovog prirodnog resursa u funkciju održivog razvoja. 

Vlada Kantona imenovala je danas Komisiju za prikupljanje podataka o svim stambenim jedinicima/nekretninama kojim upravlja ili se nalaze u vlasništvu Unsko-sanskog kantona.

Unutrašnjom preraspodjelom sredstava između ministarstava, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike raspoređen je iznos od 14 600 KM koje će biti doznačene Crvenom križu Unsko-sanskog kantona a prvenstveno za potrebe pružanja pomoći migrantima smještenim u kampu na lokaciji Vučjak kod Bihaća.

- Stanje na Vučjaku je izuzetno teško. Iako smo pravovremeno upozoravali i tražili od nadležnih institucija da migrante sa Vučjaka izmjesti u centre van Unsko-sanskog kantona do tog, nažalost, još nije došlo. Dok se ne nađe rješenje obavezni smo pomoći aktivnosti koje Crveni križ provodi u svojoj humanoj misiji, kazala je ministrica zdravstva Nermina Ćemalović.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi PDF dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020.

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača