93. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

12.12.2019 - 13:56 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 93. sjednici, između ostalog, članovi Vlade zarmatrali su Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o dopunama Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova USK te ovlastili ministra unutrašnjih poslova Nermina Kljajića da potpiše Kolektivni ugovor.
Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o osnivanju zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Unsko-sanskog kantona. 

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Unsko-sanskog kantona,pokrenuo je inicijatiru za osnivanje zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Unsko-sanskog kantona. Osnivanje zajedničke komisije utvrđeno je Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Unsko-sanskog kantona
kojim je propisano da ugovorne strane osnivaju zajedničku komisiju za tumačenje Kolektivnog ugovora, te da svaka strana imenuje po tri predstavnika i zamjenika. Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstru Unsko-sanskog kantona, dostavio je prijedlog predstavnika Sindikata, dok je ministrica zdravstva Nermina Ćemalović predložila predstavnike Vlade Unsko-sasnkog kantona.

Na prijedlog ministra pravosuđa i uprave Asima Dizdarevića Vlada Kantona dala je saglasnost na Prijedlog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade F BiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH.

Vlada Unsko-sanskog kantona prihvatila je, na današnjoj sjednici, i prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i RVI o raspodjeli preostalog dijela sredstava za finansiranje redovne registrirane djelatnosti kantonalnih boračkih organizacija i udruženja/saveza, u skladu Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona o uslovima, kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava za finansiranje redovne registrirane djelatnosti kantonalnih boračkih organizacija/ udruženja/ saveza iz budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019.godinu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi PDF dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020.

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača