94. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

18.12.2019 - 06:35 by Administrator

Na danas održanoj sjednici, članovi Vlade Unsko-sanskog kantona razmatrali su i usvojili prijedlog Uredbe o Kantonalnom štabu civilne zaštite. Ovom Uredbom osniva se Kantonalni štab civilne zaštite kao stručno-operativni organ Unsko-sanskog kantona za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, uređuje njegov djelokrug, sastav, materijalna formacija, popuna, opremanje, finansiranje i druga pitanja od značaja za organizacij u i rad štaba. Donošenje Uredbe o Kantonalnom štabu civilne zaštite bilo je potrebno je su, od dana donošenja, dva puta vršene izmjene i dopune te je Vlada Unsko-sanskog kantona Zaključkom od 23.03.2018. godine tražila da se donese nova Uredba o Kantonalnom štabu civilne zaštite.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike utvrđen je prijedlog Odluke o rasporedu sredstava prikupljenih u toku oktobra za obilježavanje ,,Dječije nedjelje" za 2019. godinu. Sredstva se prikupljaju od procenata na prodate vozne karte u međumjesnom i međunarodnom saobraćaju; na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, na prodane ulaznicu za pozorište, kino i druge kultume manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice. Prema pregledu uplata dostavljenim od strane Ministarstva finansija, na području USK je, za ovu namjenu, prikupljeno ukupno 3.049 KM koje će biti utrošene za pomoć porodicama sa više djece, a u stanju socijalne potrebe putem centara za socijalni rad.

Vlada Kantona prihvatila je i uputila Skupštini na razmatranje informaciju o visini uplaćenih sredstava na ime naknade za upravljanje zajedničkim dijelovima i uredajima zgrada na području USK za 2018.godinu, obrađivača Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

lnformacija Komisije za utvrđivanje činjeničnog stanja vezano za potpisivanje ugovora o prenosu osnovnih sredstava vraćena je na doradu kako bi bila dopunjena detaljnim izvještajem. Radi se o višemilionskoj informatičkoj opremi nabavljenoj kreditnim zaduženjem, čija otplata treba započeti naredne godine, a tokom proteklih godina nije nije izvršeno knjiženje nabavljene opreme.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi PDF dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020.

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača