„Cestovno povezivanje Unsko -sanskog kantona sa Sarajevom“

16.09.2019 - 10:28 by Administrator

U okviru sajma EKOBIS ministar Alagić učestvovao u panel - diskusiji „Cestovno povezivanje Unsko-sanskog kantona sa Sarajevom“

Dana 13.9.2019. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnan Alagić u okviru održavanja 17. međunarodnog sajma ekologije EKOBIS – 2019., učestvovao je kao panelist na temu  „Cestovno povezivanje Unsko-sanskog kantona sa Sarajevom“.

Panel diskusiju organizovale su JP Ceste Federacije a učesnici pored ministra Adnana Alagića i predstavnika ovog preduzeća, bili su još predstavnici JP Autoceste Federacije BiH, predstavnik Privredne komore USK, te predstavnik Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Svrha panel-diskusije bila je da se pokuša dati odgovor na pitanje, zašto još uvijek nema brze ceste Bihać – Sarajevo. U zanimljivoj diskusiji koja je uslijedila i koja je zbog atraktivnosti teme bila posjećena od strane gostiju, pitanje izgradnje brze ceste, razmatrano je sa svih aspekata. Ovo je bila prilika da ministar Adnan Alagić istakne, kako je u zadnjih godinu dana vidljiv napredak u komunikaciji između lokalnih, kantonalnih i federalnih institucija, što za rezultat ima brže izdavanje dozvola i saglasnosti u svrhu pripreme projektne dokumentacije. Ali, također je istakao, da postoji i dio pitanja koji se odnosi na imovinsko-pravne odnose, i da je to nivo odgovornosti nižih nivoa vlasti, ali i samih građana vlasnika parcela koji ponekad nemaju razumijevanja za ovakvu vrstu projekata koji imaju javni interes. 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

04.12.2019

Javni poziv: Uvid u Arhitektonski snimak ...

Javni poziv: Uvid u Arhitektonski snimak izvedenog stanja, broj: AGP 05-09/19 iz ...

27.11.2019

Uvid u idejni projekat za izgradnju sistema ...

Preuzmi dokument: Uvid u idejni projekat za izgradnju sistema navodnjavanja na ...

07.11.2019

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "I-CRNI" ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "I-CRNI" d.o.o. Cazin za izdavanje ...

22.10.2019

Poziv na uvid u idejni projekat: Izdavanje ...

Poziv na uvid u idejni projekat:  Izdavanje urbanističke saglasnosti za ...

Javne Nabavke

27.11.2019

Odluku o poništenju postupka javne nabavke, ...

Preuzmi dokument:  Odluku o poništenju postupka javne nabavke, ...

19.11.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za Nabavku jednog putničkog motornog ...

15.11.2019

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

15.11.2019

Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

Preuzmi dokument: Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava