„Cestovno povezivanje Unsko -sanskog kantona sa Sarajevom“

16.09.2019 - 10:28 by Administrator

U okviru sajma EKOBIS ministar Alagić učestvovao u panel - diskusiji „Cestovno povezivanje Unsko-sanskog kantona sa Sarajevom“

Dana 13.9.2019. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnan Alagić u okviru održavanja 17. međunarodnog sajma ekologije EKOBIS – 2019., učestvovao je kao panelist na temu  „Cestovno povezivanje Unsko-sanskog kantona sa Sarajevom“.

Panel diskusiju organizovale su JP Ceste Federacije a učesnici pored ministra Adnana Alagića i predstavnika ovog preduzeća, bili su još predstavnici JP Autoceste Federacije BiH, predstavnik Privredne komore USK, te predstavnik Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Svrha panel-diskusije bila je da se pokuša dati odgovor na pitanje, zašto još uvijek nema brze ceste Bihać – Sarajevo. U zanimljivoj diskusiji koja je uslijedila i koja je zbog atraktivnosti teme bila posjećena od strane gostiju, pitanje izgradnje brze ceste, razmatrano je sa svih aspekata. Ovo je bila prilika da ministar Adnan Alagić istakne, kako je u zadnjih godinu dana vidljiv napredak u komunikaciji između lokalnih, kantonalnih i federalnih institucija, što za rezultat ima brže izdavanje dozvola i saglasnosti u svrhu pripreme projektne dokumentacije. Ali, također je istakao, da postoji i dio pitanja koji se odnosi na imovinsko-pravne odnose, i da je to nivo odgovornosti nižih nivoa vlasti, ali i samih građana vlasnika parcela koji ponekad nemaju razumijevanja za ovakvu vrstu projekata koji imaju javni interes. 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

22.07.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "HNK COMPANY" Bosanska Krupa ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "BUSHEL" Bihać za izdavanje ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA Bosnia" d.o.o. Tuzla za izdavanje ...

12.06.2020

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Dokumentacija u prilogu: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava