Donesen „Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona za narednih 20 godina“

02.07.2020 - 13:55 by Administrator

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavještava sve zainteresirane strane, da je Skupština Unsko-sanskog kantona na svojoj 11. redovnoj sjednici održanoj dana 1.7.2020. godine, donijela „Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona za narednih 20 godina“.

Plan je urađen u partnerstvu sa Ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, te u suradnji sa predstavnicima svih gradova i općina sa područja Unsko-sanskog kantona, a financijski je podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Ovim putem koristimo priliku da se zahvalimo svim učesnicima u izradi Plana koji su dali svoj doprinos kako bi svi zajednički pripremili dokument koji između ostalog treba da potakne investicije u komunalnu infrastrukturu na području našeg Kantona.

Isti se može preuzeti sa WEB stranice Vlade Unsko-sanskog kantona.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

22.07.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "HNK COMPANY" Bosanska Krupa ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "BUSHEL" Bihać za izdavanje ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA Bosnia" d.o.o. Tuzla za izdavanje ...

12.06.2020

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Dokumentacija u prilogu: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava