Dostupni materijali za 1. redovnu sjednicu Skupštine USK

02.04.2019 - 07:43 by Administrator

Na osnovu člana  48. i 51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17)

 

S a z i v a m

 

1.    redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koji će se održati u srijedu, 06.03.2019.godine s početkom rada u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

D n e v n i   r e d

 

1.    Izvod iz zapisnika sa Konstituirajuće, 1. i 2. Vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;
3.    Izbor i imenovanja;
a)    Prijedlog Odluke o razrješenju članova Skupštine ŠPD-a „Unsko-sanske šuma“ d.o.o. Bosanska Krupa,
b)    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine ŠPD-a „Unsko-sanske šuma“ d.o.o. Bosanska Krupa,
c)    Prijedlog Odluke o razrješenju članova Skupštine JP “UNSKO-SANSKE NOVINE“   d.o.o. Bihać,
d)    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine JP “UNSKO-SANSKE NOVINE“   d.o.o. Bihać,
e)    Prijedlog Odluke o razrješenju članova Skupštine JP “RADIO TELEVIZIJE UNSKO SANSKOG- KANTONA“  d.o.o. Bihać,
f)    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine JP “RADIO TELEVIZIJE UNSKO SANSKOG- KANTONA“  d.o.o. Bihać,
g)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o novčanim primanjima članova Odbora za žalbe javnosti,
h)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad Nezavisnog odbora
4.    Nacrt Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
5.    Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
6.    Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu, (PREUZMI MATERIJAL)
7.    Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu, (PREUZMI MATERIJAL)
8.    Program rada Skupštine Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
9.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Podugovora za Projekat „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“; (PREUZMI MATERIJAL)
10.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom; (PREUZMI MATERIJAL)

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

16.10.2019

Nabavka usluga uređenja parkinga

Nabavka usluga uređenja parkinga

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava