Dostupni materijali za 1. redovnu sjednicu Skupštine USK

02.04.2019 - 07:43 by Administrator

Na osnovu člana  48. i 51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17)

 

S a z i v a m

 

1.    redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koji će se održati u srijedu, 06.03.2019.godine s početkom rada u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

D n e v n i   r e d

 

1.    Izvod iz zapisnika sa Konstituirajuće, 1. i 2. Vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;
3.    Izbor i imenovanja;
a)    Prijedlog Odluke o razrješenju članova Skupštine ŠPD-a „Unsko-sanske šuma“ d.o.o. Bosanska Krupa,
b)    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine ŠPD-a „Unsko-sanske šuma“ d.o.o. Bosanska Krupa,
c)    Prijedlog Odluke o razrješenju članova Skupštine JP “UNSKO-SANSKE NOVINE“   d.o.o. Bihać,
d)    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine JP “UNSKO-SANSKE NOVINE“   d.o.o. Bihać,
e)    Prijedlog Odluke o razrješenju članova Skupštine JP “RADIO TELEVIZIJE UNSKO SANSKOG- KANTONA“  d.o.o. Bihać,
f)    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine JP “RADIO TELEVIZIJE UNSKO SANSKOG- KANTONA“  d.o.o. Bihać,
g)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o novčanim primanjima članova Odbora za žalbe javnosti,
h)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad Nezavisnog odbora
4.    Nacrt Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
5.    Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
6.    Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu, (PREUZMI MATERIJAL)
7.    Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu, (PREUZMI MATERIJAL)
8.    Program rada Skupštine Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
9.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Podugovora za Projekat „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“; (PREUZMI MATERIJAL)
10.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom; (PREUZMI MATERIJAL)

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

01.04.2019

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa ...

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa nadzornih kamera i tehničko održavanje ...

28.03.2019

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. ...

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. godine

27.03.2019

Realizacija ugovora

2019. Realizacija ugovora - Vlada - 31.12.2018. Realizacija ugovora - 31.12.2018. 2018. Realizacija ...

27.03.2019

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila.

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava