Dostupni materijali za 10. redovnu sjednicu Skupštine USK

04.06.2020 - 20:32 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  

S a z i v a m

10. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u petak,  12.06.2020. godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći   

D n e v n i   r e d

1.    Izvod iz zapisnika sa 6. vanredne i 9. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI 6. vanredna) (PREUZMI 9. redovna)
2.    Poslanička pitanja;
3.    Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o nadziđivanju zgrada  i gradnji potkrovnih stanova i stanova u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih jedinica;
4.    Prijedlog Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu;
5.    Program rada JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2020.godinu;
6.    Program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2020. godinu
7. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Cazin za 2019. godinu;
     b) Program rada i finansijski plan za 2020.godinu ZU Dom zdravlja Cazin za 2020. godinu;
8. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Ključ za 2019. godinu;
    b) Program rada i finansijski plan za 2020.godinu ZU Dom zdravlja Ključ
9. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Bihać za 2019.godinu;
     b) Plan rada Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Bihać za 2020.godinu;
10. Program rada JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona za 2020.godinu
11. Program rada i finansijski plan za 2020. godinu ZU Lječilište Gata Bihać;
12. Mišljenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vezano za Inicijativu Katoličkog školskog centra „Ivan Pavao II“ Škola za Evropu- Srednja medicinska škola Bihać broj 01/1-49-6-35-1/20 od 27.01.2020. godine;
 

                Zamjenik Predsjedavajućeg Skupštine
                                                                                                         Unsko-sanskog kantona
                                                                                       Razim Halkić       

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

21.01.2021

Nabavka usluga osiguranja od posljedica nesretnog ...

Nabavka usluga osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) uposlenih u ...

21.01.2021

Nabavka usluga održavanja kafe aparata i ...

Nabavka usluga održavanja kafe aparata i mlinova za kafu

19.01.2021

Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz ...

Preuzmi dokument:  Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz "Fonda ...

17.01.2021

Nabavka usluga štampanja

Nabavka usluga štampanja