Dostupni materijali za 13. redovnu sjednicu Skupštine USK

15.09.2020 - 08:24 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  

S a z i v a m

13. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati dana 21.09.2020.godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći   

D n e v n i   r e d

1.    Izvod iz zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;

3.    Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama;
4.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakonao administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa;
5.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina;
6.    Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;
7.    Prijedlog Odluke o davanju saglanosti za kreditno zaduženje za likvidnost putem reloving kredita ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać;
8.    a)  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Gradska apoteka Cazin za 2019.godinu;
b)  Program rada i finansijski plan ZU Gradska apoteka Cazin za 2020.godinu;
9.    a)  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanu ZU Apoteka Sanski Most za 2019.godinu;
b)  Program rada ZU Apoteka Sanski Most za 2020.godinu;

10.   a)  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU „Gradska apoteka“ Ključ za 2019.godinu;
 b)  Program rada i finansijski plan ZU Gradska apoteka Ključ za 2020.godinu;
11.   a)  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanu ZU Apoteka Bužim za 2019. godinu;
 b)  Program rada i finansijski plan ZU Apoteka Bužim za 2020.godinu;
12.   a)  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „RTV USK-a“ d.o.o. Bihać za 2019. godinu;
b) Program rada za 2020.godinu sa finansijskim planom JP „RTV USK-a“ d.o.o. Bihać;

13.  a)  Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar – juni 2020.godine  
 b)  Informacija Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike o zdravstveno- epidemiološkoj situaciji građana Unsko-sanskog kantona u odnosu na povećan priliv migranata i epidemiološkoj situaciji i poduzetim mjerama na spriječavanju širenja COVID-19.

 

 Zamjenik predsjedavajućeg                 
 Skupštine Unsko-sanskog kantona
   Razim Halkić, mr.informatike                                                           

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

16.02.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

16.02.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

15.02.2021

Nabavka usluga održavanja kompletnog sistema ...

Nabavka usluga održavanja kompletnog sistema za upravljanja dokumentima e – ...

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava