Dostupni materijali za 14. redovnu sjednicu Skupštine USK

10.12.2020 - 07:08 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  

S a z i v a m

14. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati dana 10.12.2020.godine (četvrtak) u 10,00 sati u sali Kulturnog centra grada Bihaća u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći   


D n e v n i   r e d

1.    Izvod iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;
3.    Prijedlog Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona;
4.    Prijedlog Zaklona o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija;
5.    Prijedlog Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti;
6.    Prijedlog Zakona o  dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;
7.    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona;
8.    Izvještaj Nezavisnog odbora o radu i radu policijskog komesara za period septembar 2018. – juni 2020. godine;
9.    Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu;
10.    Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2019.godinu;
11.    a) Program rada Skupštine Unsko-sanskog kantona  za 2021. godinu;
b) Informacija o realizaciji Programa rada Skupštine za 2020. godinu

 


                    Zamjenik predsjedavajućeg                 
                         Skupštine Unsko-sanskog kantona
                                                                                         Razim Halkić, mr.informatike                                                           

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

01.04.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava