Dostupni materijali za 14. redovnu sjednicu Skupštine USK

10.12.2020 - 07:08 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  

S a z i v a m

14. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati dana 10.12.2020.godine (četvrtak) u 10,00 sati u sali Kulturnog centra grada Bihaća u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći   


D n e v n i   r e d

1.    Izvod iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;
3.    Prijedlog Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona;
4.    Prijedlog Zaklona o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija;
5.    Prijedlog Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti;
6.    Prijedlog Zakona o  dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;
7.    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona;
8.    Izvještaj Nezavisnog odbora o radu i radu policijskog komesara za period septembar 2018. – juni 2020. godine;
9.    Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu;
10.    Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2019.godinu;
11.    a) Program rada Skupštine Unsko-sanskog kantona  za 2021. godinu;
b) Informacija o realizaciji Programa rada Skupštine za 2020. godinu

 


                    Zamjenik predsjedavajućeg                 
                         Skupštine Unsko-sanskog kantona
                                                                                         Razim Halkić, mr.informatike                                                           

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

19.01.2021

Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz ...

Preuzmi dokument:  Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz "Fonda ...

17.01.2021

Nabavka usluga štampanja

Nabavka usluga štampanja

17.01.2021

Nabavka usluga pranja vozila

Nabavka usluga pranja vozila

17.01.2021

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava