Dostupni materijali za 2. redovnu sjednicu Skupštine USK

02.04.2019 - 08:01 by Administrator

Na osnovu člana  49. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,

S a z i v a m

2.    redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 25.03.2019.godine s početkom rada u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d

 

1.    Izvod iz zapisnika sa 1. redovne i 3. vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;
3.    Izbor i imenovanja;
a)    Prijedlog Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću ispred osnivača; (PREUZMI MATERIJAL)
b)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o novčanim primanjima članova Odbora za žalbe javnosti;
4.    Prijedlog Zakona o sudskim taksama; (PREUZMI MATERIJAL)
5.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izrade Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032. godine; (PREUZMI MATERIJAL)
6.    Prijedlog Odluke o prihvatanju Revidiranog plana rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
7.    Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
8.    Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9.    Izvještaj o radu Kantonalne upravne inspekcije za 2018. godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
10.    Program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Bihać za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
11.    Program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Bužim za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
12.    Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13.    Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
14.    Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
15.    Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
16.    Informacija o stanju sigurnosti od vršnjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona za 2018; (PREUZMI MATERIJAL)
17.    Informacija o primjeni alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području Unsko-sanskog kantona za 2018. (PREUZMI MATERIJAL)

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

13.06.2019

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema ...

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema u Poljoprivrednom zavodu

10.06.2019

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja ...

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja voznog parka Vlade Unsko-sanskog ...

10.06.2019

Nabavka radova na sanaciji slivnika i rekonstrukciji ...

Nabavka radova na sanaciji slivnika i rekonstrukciji kanalizacione mreže

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava