Dostupni materijali za 2. redovnu sjednicu Skupštine USK

02.04.2019 - 08:01 by Administrator

Na osnovu člana  49. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,

S a z i v a m

2.    redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 25.03.2019.godine s početkom rada u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d

 

1.    Izvod iz zapisnika sa 1. redovne i 3. vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;
3.    Izbor i imenovanja;
a)    Prijedlog Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću ispred osnivača; (PREUZMI MATERIJAL)
b)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o novčanim primanjima članova Odbora za žalbe javnosti;
4.    Prijedlog Zakona o sudskim taksama; (PREUZMI MATERIJAL)
5.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izrade Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032. godine; (PREUZMI MATERIJAL)
6.    Prijedlog Odluke o prihvatanju Revidiranog plana rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
7.    Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
8.    Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9.    Izvještaj o radu Kantonalne upravne inspekcije za 2018. godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
10.    Program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Bihać za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
11.    Program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Bužim za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
12.    Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13.    Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
14.    Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
15.    Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
16.    Informacija o stanju sigurnosti od vršnjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona za 2018; (PREUZMI MATERIJAL)
17.    Informacija o primjeni alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području Unsko-sanskog kantona za 2018. (PREUZMI MATERIJAL)

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

16.10.2019

Nabavka usluga uređenja parkinga

Nabavka usluga uređenja parkinga

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava