Dostupni materijali za 3. redovnu sjednicu Skupštine USK

16.04.2019 - 13:21 by Administrator

Na osnovu člana  49. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  


S a z i v a m


3.    redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 24.04.2019.godine s početkom rada u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći   

D n e v n i   r e d


1.    Izvod iz zapisnika sa 2. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;
3.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
4.    Konsolidovani godišnji obračun Budžeta Unsko-sanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2018. godine; (PREUZMI MATERIJAL)
5.    Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
6.    Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
7.    Izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8.    Plan i program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Ključ za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9.    Program rada i Finasijski plan ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10.    Program rada i Finasijski plan ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2019. godinu. (PREUZMI MATERIJAL)

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

29.05.2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", ...

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

22.05.2020

Odluka

Odluka.

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava