Dostupni materijali za 3. redovnu sjednicu Skupštine USK

16.04.2019 - 13:21 by Administrator

Na osnovu člana  49. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  


S a z i v a m


3.    redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 24.04.2019.godine s početkom rada u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći   

D n e v n i   r e d


1.    Izvod iz zapisnika sa 2. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;
3.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
4.    Konsolidovani godišnji obračun Budžeta Unsko-sanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2018. godine; (PREUZMI MATERIJAL)
5.    Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
6.    Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
7.    Izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8.    Plan i program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Ključ za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9.    Program rada i Finasijski plan ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10.    Program rada i Finasijski plan ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2019. godinu. (PREUZMI MATERIJAL)

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava