Dostupni materijali za 6. redovnu sjednicu Skupštine USK

03.07.2019 - 10:07 by Administrator

 
Na osnovu člana  47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  
 
 
S a z i v a m
 
6. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u petak, 12.07.2019.godine s početkom rada u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći   
 
D n e v n i   r e d 
 
1. Izvod iz zapisnika sa tematske i 5. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
2. Poslanička pitanja;
3. Prijedlog Zakona o stavljanju van snage Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi Unsko-sanskgo kantona (PREUZMI MATERIJAL)
4. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama(PREUZMI MATERIJAL)
5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 14/17 i 16/17) (PREUZMI MATERIJAL)
6. Nacrt Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona (PREUZMI MATERIJAL)
7. Prijedlog Odluke o davanju saglanosti za kreditno zaduženje za likvidnost putem revolving kredita ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać (PREUZMI MATERIJAL)
8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2018.godinu (PREUZMI MATERIJAL)
9. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2018.godinu (PREUZMI MATERIJAL)
10. Plan i program rada JP „Unsko-sanske novine“ d.o.o. Bihać za 2019.godinu (PREUZMI MATERIJAL)
11. Program rada Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za 2019.godinu i Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019.godinu (PREUZMI MATERIJAL)
12. Program rada i finansijski plan JU „Socijalno pedagoška životna zajednica“ Bihac za 2019.godinu  (PREUZMI MATERIJAL)
 

Radna tijela:

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...