Dostupni materijali za 8. redovnu sjednicu Skupštine USK

17.09.2019 - 13:26 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  
 
S a z i v a m
 
8. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u utorak, 24.09.2019.godine s početkom rada u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći   
 
D n e v n i   r e d 
 
1. Izvod iz zapisnika sa 7. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2. Poslanička pitanja;
3. Prijedlog Zakona o stavljanju van snage Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 19/18);
4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona;
5. Prijedlog Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona;
6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu;
7. Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu;
8. Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu Unsko-sanskog kantona;
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU „Direkcija regionalnih cesta USK“;
10. Program rada JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2019.godinu;
11. Izvještaj o radu ZU Gradska apoteka Bosanska Krupa za 2018.godinu;
12. Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Bužim za 2018.godinu;
13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Apoteka Sanski Most za 2018.godinu;
14. Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Apoteka Bužim za 2018. godinu; 
15. a) Izvještaj o radu i poslovanju Zdravstvene ustanove Gradska apoteka Ključ za 2018.godinu;
b) Plan i program rada sa finansijskim planom za 2019.godinu Zdravstvene ustanove Gradska apoteka Ključ; 
16. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Gradska apoteka Cazin za 2018.godinu;
b) Program rada i finansijski plan za 2019.godinu Zdravstvene ustanove Gradska apoteka Cazin;
17. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Lječilište „Gata“ Bihać za 2018.godinu; 
b) Program rada i finansijski plan Zdravstvene ustanove Lječilište „Gata“ Bihać za 2019. godinu;
18. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2018. godinu;
b) Plan i program rada i finansijski plan ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2019.godinu;
19. Program rada i finansijski plan JZU Opća bolnica Sanski Most za 2019. godinu;
20. a)  Izvještaj o radu JU Muzej Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu;
b) Program rada JU Muzej Unsko-sanskog kantona za 2019.godinu;
21. a)    Izvještaj o radu JU Arhiv Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu;
b) Program rada JU Arhiv Unsko-sanskog kantona za 2019.godinu;
22. a)    Izvještaj o radu JU Spomen biblioteka „Skender Kulenovic“ za 2018.godinu;
b) Program rada JU Spomen biblioteka „Skender Kulenovic“ za 2019.godinu; 
23. Program rada sa finansijskim planom JP „Radio-televizija Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bihać za 2019.godinu;

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava