Dostupni materijali za 9. redovnu sjednicu Skupštine USK (12. mart 2020. godine)

21.11.2019 - 15:50 by Administrator

Na osnovu člana 47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,

 

 

Sazivam

 

            9. redovnu sjednicu Skupštine Unsko – sanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 12.03.2020. godine s početkom rada u 10:00 sati u Sali za sjednice Skupštine Unsko – sanskog kantona ul. Alije Đerzeleza br. 6. u Bihaću.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

Dnevni red

 

 1. Izvod iz zapisnika sa 8. redovne sjednice Skupštine Unsko – sanskog kantona;
 2. Poslanička pitanja;
 3. Prijedlog Budžeta Unsko – sanskog kantona za 2020. godinu;
 4. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko – sanskog kantona za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti;
 6. Prijedlog Zakona o javno – privatnom partnerstvu;
 7. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju;
 8. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
 9. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju;
 10. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu;
 11. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
 12. Izbor i imenovanje
 1. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću;
 2. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenih članova Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću;

13. Prijedlog Programa rada Skupštine Unsko – sanskog kantona za 2020. godinu;

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finanijski plan JU „Služba za zapošljavanje Unsko – sanskog kantona“ Bihać za 2020. godinu;

15. Mišljenje Ministarstva finansija o Inicijativi za izmjenu Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon podnesenu od zastupnice Ilde Alibegović i Udruženja porodica šehida i poginulih boraca USK-a;

16. Mišljenje Ministarstva finansija o inicijativi za izmjenu Zakona o porezu na promet nekretnina podnesenu od Udruženja porodica šehida i poginulih boraca USK-a;

17. Mišljenje Ministarstva finansija o inicijativi za izmjenu Zakona o sudskim taksama;

18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine premije za 2020. godinu

 

 

 

Zamjenik Predsjedavajućeg Skupštine

                                          Unsko – sanskog kantona

                                                                                                               Razim Halkić

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

18.11.2020

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

05.11.2020

Nabavka usluga

.

03.11.2020

Nabavka i zamjena guma

Nabavka i zamjena guma