Gradovima i općinama poslan zahtjev za dostavljanje projekata iz oblasti zaštite okoliša

12.06.2020 - 21:55 by Administrator

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša je sa datumom 12.6.2020. godine svim gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona, poslalo obavještenje o dodjeli namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2020. godinu. Istim se traži od lokalnih zajednica da u okviru raspoloženih sredstava dostave svoje projektne prijedloge iz oblasti zaštite okoliša, odnosno projekte koji se odnose na:

  1. zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača;
  2. saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada;
  3. uređenje javnih zelenih površina;
  4. zbrinjavanje otpadnih voda;
  5. zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti;
  6. unapređenje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša;
  7. poboljšanje energijske efikasnosti;
  8. unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije;
  9. jačanje ekološke kulture građana;
  10. poticanje istraživačkih radova, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti.

Svrha obavještenja je prikupljanje projektnih prijedloga kako bi se doprinijelo unapređenju zaštite okoliša odnosno osnažili gradovi i općine da na odgovarajući način podignu standarde u rješavanju problema iz navedenih oblasti.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "BUSHEL" Bihać za izdavanje ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA Bosnia" d.o.o. Tuzla za izdavanje ...

12.06.2020

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Dokumentacija u prilogu: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

09.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "KR-PROMET" ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "KR-PROMET" d.o.o. Velika Kladuša ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

13.07.2020

.

Obavještenja iz ministarstava

13.07.2020

.