Implementacija projekta "Čiste prometnice"

05.08.2021 - 23:30 by Administrator

Preuzimanje vreća za prikupljanje otpada između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Javnih kantonalnih preduzeća sa područja USK.

Projekat "Čiste prometnice" je projekat koje ovo Ministarstvo provodi od 2015. godine u cilju minimiziranja otpada koji se nekontrolisano baca na važnijim putnim komunikacijama USK. Ministarstvo je obezbjedilo 144 komada betonskih cijevi velikog profila i metalne pločice za betonske cijevi na kojima je štampan nazim Ministarstva, te u sklopu projekta Ministarstvo svake godine vrši nabavku plastičnih vreća za otpad koje se postavljaju u betonske cijevi.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

15.09.2021

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka ...

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka fotonaponskih elektrana ASA - lokacija ...

12.08.2021

Javni poziv

.

12.08.2021

Javni poziv

.

09.08.2021

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju poslovno - stambenog objekta Bihać

Javne Nabavke

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava