IN MEMORIAM - PREMINUO MUHAMED IBRAHIMPAŠIĆ

16.10.2020 - 19:31 by Administrator

Ugledni građanin Bihaća i društveno politički radnik Muhamed Ibrahimpašić - Beg preminuo je 15.10.2020. godine u 74. godini.

Muhamed Ibrahimpašić rođen je u Bihaću, 2. maja 1947. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu, a potom diplomirao na  Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera arhitekture.

Pored dugogodišnje karijere u državnoj službi i nevladinom sektoru, Muhamed Ibrahimpašić u periodu od 2000. do 2002. godine obavljao je funkciju ministra Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona, a jedan kraći period bio je i predsjednik Vlade Unsko-sanskog kantona.

Svi uposleni u Ministarstvu porodici, rodbini i prijateljima Muhameda Ibrahimpašića - Bega izražavaju najdublju sućut.

M I N I S T A R
Adnan Alagić, dipl.ing.građ.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

17.09.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "Energomont" Bosanska Krupa ...

10.09.2020

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju asfaltne baze na području grada Cazina

09.09.2020

Uvid u glavni projekat za izgradnju postrojenja ...

Uvid u glavni projekat za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na području ...

07.09.2020

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Preuzmi dokument: Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju sistema ...

Javne Nabavke

14.10.2020

Nabavka usluga popravka i održavanja zgrade

Nabavka usluga popravka i održavanja zgrade 

30.09.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke 29.09.2020.

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje, EU integracije i opće poslove   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava