Isplata porodiljnih naknada

22.01.2018 - 11:06 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona na 153.sjednici, održanoj u petak, razmatrala je Informaciju o neizmirenim obavezama u oblasti socijalne zaštite. Prema podacima Ministarstva zdravstva i socijalne politike najveća dugovanja su u dijelu koji se odnosi na porodiljske naknade te smještaj u ustanove socijalne zaštite.

Ukupan dug Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike u oblasti socijalne zaštite iznosi 6.240.154. od čega se su neizmirena dugovanja za porodiljske naknade 4, 7 miliona KM, ukazao je Hazim Kapić, ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi USK.

Vlada Kantona zauzela je stav da se nađe modalitet da isplate porodiljnih naknada u ovoj budžetskoj godinu počnu se redovno isplaćivati, a da resorna ministarstva zdravsva i socijalne politike i socijalne zaštite usaglase protokol sa centrima za socijalni rad o isplati zaostalih obaveza.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

Javne Nabavke

13.06.2019

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema ...

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema u Poljoprivrednom zavodu

10.06.2019

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja ...

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja voznog parka Vlade Unsko-sanskog ...

10.06.2019

Nabavka radova na sanaciji slivnika i rekonstrukciji ...

Nabavka radova na sanaciji slivnika i rekonstrukciji kanalizacione mreže

10.06.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača