ISPRAVKA JAVNOG OGLASA za prijem namještenika na određeno vrijeme u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

28.10.2019 - 09:07 by Administrator

UPRAVA POLICIJE

Broj: 05-04/04-2-34-404/19

Datum: 25.10.2019. godine

Na osnovu člana 72. i 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17 i 16/17,) Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, ulica 502. Viteške brigade broj 2., Bihać, objavljuje:

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

za prijem namještenika na određeno vrijeme u Upravi policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

 

Vrši se ispravka Javnog oglasa objavljenog dana 22.10.2019. godine pod brojem 05-04/04-2-34-404/19 od 21.10.2019. godine na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, kako slijedi:

I

U dijelu teksta “VI Prijavljivanje na oglas i spisak potrebnih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta oglasa” vrši se ispravka na način da se briše tačka „f) dokaz o položenom stručnom ispitu”.

II

U preostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmijenjen.

III

Ispravka Javnog oglasa objavit će se na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona dana 28.10.2019. godine.

Ispravka Javnog oglasa će biti objavljena i u dnevnim novinama „Dnevni avaz”.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednje objave ispravke Javnog oglasa.

 

                                                                                           POLICIJSKI KOMESAR

                                                                                          generalni inspektor policije

                                                                                                  Mujo Koričić

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

21.01.2020

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA PRODAJU ORUŽJA ...

Na osnovu člana 55.  Zakona o oružju i miniciji ( „Službeni glasnik ...

20.01.2020

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

31.12.2019

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

UPRAVA POLICIJE   Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi ...

14.11.2019

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

UPRAVA POLICIJE Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom ...

Javne Nabavke

23.01.2020

Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila

Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila

23.01.2020

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene 

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava