ISPRAVKA JAVNOG OGLASA

03.07.2019 - 11:59 by Administrator

Broj: 05-03/01- 34-246 /2019   

Dana: 02.07.2019.godine

 

Na osnovu člana 72. i 73 Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17 i 16/17,) ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, o b j a v l j u j e :

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

Za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova

 

Vrši se ispravka Javnog oglasa objavljenog dana 21.06.2019. godine pod brojem 05-01-34-246/19 od 17.06.2019. godine u Unsko-sanskim novinama “Krajina” i dana 19.06.2019. godine na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, kako slijedi:

I

U dijelu teksta “ Rok trajanja javnog konkursa/oglasa i adresa podnošenja prijava” vrši se ispravka na način da umjesto riječi: “ Javni oglas objavljuje se u Dnevnom Listu koji se distribuira na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i na internet stranici organa” treba da stoje riječi: “Javni oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona”.

II

U preostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmijenjen.

 

III

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ispravke javnog oglasa na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                             M I N I S T A R

 

Nermin Kljajić

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

20.09.2019

OBAVIJEST O PROPISIMA ZA PISMENI ISPIT

Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika u Ministarstvo ...

18.07.2019

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS Za prijem namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo unutrašnjih ...

05.07.2019

J A V N I P O Z I V

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko- sanskog kantona na osnovu člana 24. ...

03.07.2019

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA

Broj: 05-03/01- 34-246 /2019    Dana: 02.07.2019.godine   Na ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava