ISPRAVKA JAVNOG OGLASA

03.07.2019 - 11:59 by Administrator

Broj: 05-03/01- 34-246 /2019   

Dana: 02.07.2019.godine

 

Na osnovu člana 72. i 73 Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17 i 16/17,) ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, o b j a v l j u j e :

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

Za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova

 

Vrši se ispravka Javnog oglasa objavljenog dana 21.06.2019. godine pod brojem 05-01-34-246/19 od 17.06.2019. godine u Unsko-sanskim novinama “Krajina” i dana 19.06.2019. godine na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, kako slijedi:

I

U dijelu teksta “ Rok trajanja javnog konkursa/oglasa i adresa podnošenja prijava” vrši se ispravka na način da umjesto riječi: “ Javni oglas objavljuje se u Dnevnom Listu koji se distribuira na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i na internet stranici organa” treba da stoje riječi: “Javni oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona”.

II

U preostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmijenjen.

 

III

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ispravke javnog oglasa na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                             M I N I S T A R

 

Nermin Kljajić

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

16.07.2020

PONOVNI JAVNI POZIV za prodaju aparata za ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih ...

07.07.2020

JAVNI POZIV za prodaju aparata za gašenje ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih ...

25.02.2020

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

06.02.2020

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava