Izrada Studije uvođenja biciklizma na području USK

11.06.2019 - 13:44 by Administrator

Dana 10.6.2019. godine, u organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša održan je prvi sastanak Kantonalne radne grupe za izradu „Studije uvođenja biciklizma u Unsko-sanskom kantonu“.

Naime, Skupština Unsko-sanskog kantona na svojoj 40. redovnoj sjednici koja je održana 4.5.2018. godine, usvojila je Plan zaštite kvalitete zraka Unsko-sanskog kantona 2017. – 2022. godina čija je izrada obaveza propisana članom 4. Zakona o zaštiti kvalitete zraka („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03 i 4/10). U Planu zaštite kvalitete zraka Unsko-sanskog kantona 2017. - 2022. godina odnosno njegovim Akcionim planom kao 5. - ta mjera predviđena je izrada Studije uvođenja biciklizma u Unsko-sanski kanton.

Cilj izrade „Studije uvođenja biciklizma u Unsko-sanskom kantonu“ je uraditi dokument koji će obraditi problematiku biciklističkog prometa u Unsko-sanskom kantonu na način da se:

  • izvrši revalorizacija postojećih biciklističkih staza na području obuhvata i predlože mjere za poboljšanja postojećih staza,
  • predlože trase i smještaj novih staza u profilima postojećih i planiranih saobraćajnica,
  • analiziraju mogućnosti dovođenja biciklističkih staza do važnijih javno – društvenih objekata (obrazovne institucije, sportski sadržaji, rekreacijski prostori, javne ustanove, trgovačko-uslužni centri) te povezivanje prigradskih naselja sa središtem lokalnih zajednica,
  • predlože mjere koje bi doprinijele većoj popularizaciji biciklističkog saobraćaja.

Po okončanju izrade „Studije uvođenja biciklizma u Unsko-sanskom kantonu“ unaprijedit će se uslovi za zaštitu okoliša, jer će implementacijom iste unaprijediti se i promovirati se biciklizam kao poželjno prevozno sredstvo prvenstveno zbog svoje ekološke prihvatljivosti, koristi za zdravlje onih koji ga koriste kao oblik prevoza, smanjenog korištenja motornih vozila, jeftinih prevoznih troškova, te neagresivnog zauzimanja prometnih i drugih javnih površina.

Također sa druge strane kreirat će se mogućnost da Unsko-sanski kanton i lokalne zajednice imaju dokument na osnovu kojega će u budućnosti moći ulagati u ovu oblast, odnosno da mogu kandidirat projekte kod kantonalnih i entitetskih vlasti, kao i kod domaćih i međunarodnih financijskih institucija i fondova.

Projekat financijski je podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a konsultant koji je nakon okončane tenderska procedura javne nabavke odabran da radi istu je firma „Enova“ d.o.o. iz Sarajeva. U izradi iste, konsultantu pored predstavnika Ministarstva pomaže kantonalna radna grupa koja se sastoji od po jednog predstavnika lokalnih zajednica, Ministarstva privrede, Regionalne direkcije cesta USK i predstavnika biciklističkih klubova. 

Prvi sastanak bio je prilika da se svi učesnici u procesu izrade „Studije uvođenja biciklizma u Unsko-sanskom kantonu“ upoznaju se sa ciljevima, ulogama i odgovornostima, planiranim aktivnostima, vremenskim okvirima i direktnim zaduženjima po pitanju izrade navedenog dokumenta.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

08.05.2020

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Čavkunović BP" d.o.o. ...

27.04.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "BRAĆA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "BRAĆA DURIĆ" d.o.o. Cazin za izdavanje ...

19.02.2020

Uvid u predmet po zahtjevu investitora Beganović ...

Uvid u predmet po zahtjevu investitora Beganović Mirsada iz Cazina za izdavanje ...

14.02.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "DURIĆ BENZ" Cazin za izdavanje ...

Javne Nabavke

29.05.2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", ...

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

22.05.2020

Odluka

Odluka.

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava