IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM NADZORU U VEZI SA POŠTIVANJEM NAREDBE KRIZNOG ŠTABA I NADZOROM NAD KONTROLOM CIJENA

20.03.2020 - 09:51 by Administrator

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (u daljem: Uprava) od 17. 03. 2020. godine na području Unsko-sanskog kantona provjeravaju poštivanje Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona koje se odnose na privremeno obustavljanje rada ugostiteljskih objekata na području Unsko-sanskog kantona, ali i kozmetičkih i frizerskih salona, te sportskih i kulturnih objekata; te kontrolu cijena.

Za sada se može potvrditi da su inspektori imali nekoliko prijava građana u vezi sa kršenjem navedene naredbe, a određene prijave su se u momentu nadzora pokazale neosnovanim.

Iako je navedenom periodu utvrđeno da kontrolisani subjekti na području Unsko-sanskog kantona većinom poštuju donesene mjere ističe se da su u toku jučerašnjeg dana u večernjim satima evidentirani subjekti koji nisu poštovali Naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, odnosno radili su poslije 18 sati.

Napominjemo da je u slučaju kršenja navedene naredbe inspektor u momentu nadzora zapisnički naredio zatvaranje objekata obuhvaćenih Naredbom, uz izricanje novčanih kazni. Izvršeno je ukupno 23 nadzora, odnosno utvrđeno je 20 prekršaja što podrazumijeva izdavanje 20 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 41.000,00 KM zbog neprovođenja mjera za sprečavanje zaraznih bolesti.

Napominje se da za nepoštivanje mjera za sprečavanje zaraznih bolesti u vezi sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, novčane kazne iznose:

  • privrednim društvima i drugim pravnim licima iznose od 3.000,00 do 10.000,00 KM,
  • odgovornim licima pravnih lica od 500,00 KM do 2.000,00 KM, 
  • fizičkim licima - obrtnicima od 2.000,00 KM do 8.000,00 KM.

U cilju prevencije pojave zaraze koronavirusom na području Unsko-sanskog kantona prioritetno postupanje sanitarnih inspektora je vezano za donošenje rješenja o samoizolaciji (zaključno sa 20. 03. 2020. godine do 7 sati donošeno je ukupno 176 rješenja o samoizolaciji) kao i kontrolu već donesenih rješenja, čija se realizacija prati u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. 

Ukoliko se utvrdi nepoštivanje donesenih rješenja, protiv prekršilaca će biti pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom, koji će odrediti visinu novčane sankcije. Ukoliko neko svjesno dovede drugog u mogućnost zaraze, kod Tužilaštva Unsko-sanskog kantona moguće je podnijeti i krivičnu prijavu u skladu sa članom 225. Krivičnog zakona F BiH.

Od početka sedmice svakodnevno nam stižu i prijave o povećanju cijena zaštitne medicinske opreme, lijekova, hrane, ali i kršenja Odluke o samoizolaciji, koje se, napominjemo, mogu prijaviti na telefonske brojeva policijskih uprava u svim općinama Unsko-sanskog kantona

U predmetu kontrole cijena utvrđeno je slijedeće: 

  • izvršeno je ukupno 15 nadzora, 
  • utvrđena su 3 prekršaja koji podrazumijevaju izdavanje 3 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 4.250,00 KM.

S ciljem zaštite potrošačkih interesa inspektori će nastaviti i sa kontrolama cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština koje shodno odluci Vlade F BiH trebaju ostati na istoj razini kakve su bile i 05. marta 2020. godine.

Prema izvještajima tržišnog inspektorata još uvijek nije evidentirano masovno nerazumno povećanje cijena.

U uslovima pojačanih epidemioloških mjera radi suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19), te sprečavanje nastanka štetnih posljedica Uprava poziva sva pravna, fizička lica i građane da donesene mjere uvaže i primjene odmah, prije svega radi zaštite vlastitog zdravlja, kao i zdravlja drugih, te na taj način izbjegnu i represivne mjere. Također ih pozivamo da korospodenciju i kontakt sa Upravom mogu ostvariti isključivo putem službenih telefona, odnosno da izbjegavaju dolaske u službene prostorije Uprave.

Inspektori Uprave su na raspolaganju našim građanima, s tim da je u ovom momentu težište na inspektorima sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu, kao i inspektorima tržišno-turističke i inspekcije rada.

Zahvaljujemo građanima na podršci, razumijevanju i saradnji koja nam je u ovim danima iznimno važna, ali ih ujedno pozivamo da, u zajedničkom intersu, prijave koje podnose budu precizne sa osnovanim razlogom za pokretanje inspekcijskog postupka, kako bi se inspektorima olakšala njihova provjera.

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte:

- Telefoni za prijave: 037-316-105 i dežurni mobitel 061 801 791

- E-mail: inspekcija@vladausk.ba

- Poštom, na adresu ul. Omera Ef. Novljanina broj 4, 77 000 Bihać

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

02.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.07.2021

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u užem ...

25.06.2021

Javni poziv za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-3161/2021 od 18.06.2021.godine ...

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme