Izvještaj o provedenom postupku

04.10.2019 - 10:22 by Administrator

Komisija za pregled dokumentacije kandidata za sticanje zvanja vozača-instruktora motornih vozila i sticanje licenci predavača teoretske nastave, ispitivača teoretske nastave, ispitivača iz upravljanja  motornim vozilom i ispitivača iz prve pomoći (u daljnjem tekstu: Komisija) je imenovana Rješenjem ministra Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK br. 10-27-1621-43/19 od 19.9.2019. godine, u skladu sa Pravilnikom o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj: 15/07 i 41/07), i Pravilnika o uslovima i visini naknade u vezi s poslovima provođenja pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (''Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona'', broj: 30/12) i Pravilnikom o uvjetima i načinu dobivanja licence (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 12/07,41/07 i 13/13) te Pravilnikom o načinu, uvjetima i visini naknada provođenja ispita za stjecanje licence predavača teoretske nastave, licence ispitivača iz teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom (,,Službeni glasnik USK-a'', broj 18/07, 30/12).

Komisija je dana 30.9.2019. godine od 15,30 – 19,30 sati pregledala pristigle prijave na Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje licenci i Javni poziv za stjecanje zvanja instruktor vožnje motornih vozila koji su objavljeni u listu Unsko-sanske novine „Krajina“ i na web stranici Vlade USK www.vladausk.ba, te je konstatirala slijedeće:

Na raspisane Javne pozive prijavilo se ukupno 11 kandidata, od toga 8 kandidata za stjecanje zvanja vozač-instruktor motornih vozila i 3 kandidata za stjecanje određenih licenci.

Svi prijavljeni kandidati ispunjavaju uvjete koji su propisani Pravilnicima i koji su navedeni u Javnim pozivima, mogu pristupiti pripremnoj nastavi koja će započeti 02.10.2019. godine u 16,00 sati u prostorijama JU Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Bihać, a nakon završetka pripremne nastave održat će se ispit za navedene kandidate za sticanje zvanja instruktora-vožnje motornih vozila i ispit za sticanje određenih licenci za koje su kandidati prijavljeni.

Spisak kandidata koji ispunavaju uvjete za sticanje zvanja instruktor motornih vozila:

1. Asmir Karabeg ( polaže cijeli ispit)

2. Mirhad Dedić ( polaže cijeli ispit)

3. Sedin Ćehić ( oslobođen polaganja poznavanja motornih vozila, uređaja i opreme i saoraćajne psihologije) 

4. Refik Jukić ( polaže cijeli ispit) 

5. Abdullah Ćordić ( polaže za dodatne kategorije) 

6. Belma Ćordić (polaže cijeli ispit)

7. Almir Čirić ( polaže cijeli ispit) 

8. Samir Kahrimanović ( polaže cijeli ispit)

Spisak kandidata koji ispunjavaju uvjete za sticanje neke od licenci ( predavača teoretske nastave, ispitivača teoretske nastave, ispitivača iz upravljanja motornim vozilom ili ispitivača iz prve pomoći):

1. Ibrahim Mešanović (licenca predavača i ispitivača teoretskog dijela ispita)

2. Izet Seferagić (licenca predavača i ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom)

3. Dževad Badnjević (licenca ispitivača iz upravljanja motornim vozilom)

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

14.10.2019

Javna rasprava: ZAKON O PRIZNAVANJU INOSTRANIH ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona organizira:   JAVNU ...

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

18.10.2019

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ...

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

10.10.2019

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno ...

Preuzmi dokument: Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

26.09.2019

JAVNI POZIV za predlaganje i odabir programa ...

Na osnovu člana 13. Zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih organa uprave ...

19.09.2019

Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje slijedećih ...

Javne Nabavke

31.03.2020

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme

31.03.2020

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje ...

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje žalbi BiH - PREUZMI.

31.03.2020

ODLUKA o javnim nabavkama

Odluka - hitna nabavka roba - zaštitnih maski - PREUZMI.

31.03.2020

Odluka o poništenju postupka sukcesivne ...

Odluka o poništenju postupka sukcesivne javne nabavke peleta za period 2019.-2023. ...

Istaknuto:


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava