Izvještaj o provedenom postupku

04.10.2019 - 10:22 by Administrator

Komisija za pregled dokumentacije kandidata za sticanje zvanja vozača-instruktora motornih vozila i sticanje licenci predavača teoretske nastave, ispitivača teoretske nastave, ispitivača iz upravljanja  motornim vozilom i ispitivača iz prve pomoći (u daljnjem tekstu: Komisija) je imenovana Rješenjem ministra Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK br. 10-27-1621-43/19 od 19.9.2019. godine, u skladu sa Pravilnikom o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj: 15/07 i 41/07), i Pravilnika o uslovima i visini naknade u vezi s poslovima provođenja pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (''Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona'', broj: 30/12) i Pravilnikom o uvjetima i načinu dobivanja licence (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 12/07,41/07 i 13/13) te Pravilnikom o načinu, uvjetima i visini naknada provođenja ispita za stjecanje licence predavača teoretske nastave, licence ispitivača iz teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom (,,Službeni glasnik USK-a'', broj 18/07, 30/12).

Komisija je dana 30.9.2019. godine od 15,30 – 19,30 sati pregledala pristigle prijave na Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje licenci i Javni poziv za stjecanje zvanja instruktor vožnje motornih vozila koji su objavljeni u listu Unsko-sanske novine „Krajina“ i na web stranici Vlade USK www.vladausk.ba, te je konstatirala slijedeće:

Na raspisane Javne pozive prijavilo se ukupno 11 kandidata, od toga 8 kandidata za stjecanje zvanja vozač-instruktor motornih vozila i 3 kandidata za stjecanje određenih licenci.

Svi prijavljeni kandidati ispunjavaju uvjete koji su propisani Pravilnicima i koji su navedeni u Javnim pozivima, mogu pristupiti pripremnoj nastavi koja će započeti 02.10.2019. godine u 16,00 sati u prostorijama JU Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Bihać, a nakon završetka pripremne nastave održat će se ispit za navedene kandidate za sticanje zvanja instruktora-vožnje motornih vozila i ispit za sticanje određenih licenci za koje su kandidati prijavljeni.

Spisak kandidata koji ispunavaju uvjete za sticanje zvanja instruktor motornih vozila:

1. Asmir Karabeg ( polaže cijeli ispit)

2. Mirhad Dedić ( polaže cijeli ispit)

3. Sedin Ćehić ( oslobođen polaganja poznavanja motornih vozila, uređaja i opreme i saoraćajne psihologije) 

4. Refik Jukić ( polaže cijeli ispit) 

5. Abdullah Ćordić ( polaže za dodatne kategorije) 

6. Belma Ćordić (polaže cijeli ispit)

7. Almir Čirić ( polaže cijeli ispit) 

8. Samir Kahrimanović ( polaže cijeli ispit)

Spisak kandidata koji ispunjavaju uvjete za sticanje neke od licenci ( predavača teoretske nastave, ispitivača teoretske nastave, ispitivača iz upravljanja motornim vozilom ili ispitivača iz prve pomoći):

1. Ibrahim Mešanović (licenca predavača i ispitivača teoretskog dijela ispita)

2. Izet Seferagić (licenca predavača i ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom)

3. Dževad Badnjević (licenca ispitivača iz upravljanja motornim vozilom)

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

14.10.2019

Javna rasprava: ZAKON O PRIZNAVANJU INOSTRANIH ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona organizira:   JAVNU ...

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

18.10.2019

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ...

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

10.10.2019

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno ...

Preuzmi dokument: Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

26.09.2019

JAVNI POZIV za predlaganje i odabir programa ...

Na osnovu člana 13. Zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih organa uprave ...

19.09.2019

Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje slijedećih ...

Javne Nabavke

14.02.2020

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

14.02.2020

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački ...

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja

03.02.2020

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

03.02.2020

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

Istaknuto:


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava