Javni konkurs za izbor policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a

03.05.2018 - 08:46 by Administrator

Na osnovu člana 36. tačka (a) Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona    (‘’Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:13/16 i 16/17) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine FBiH” broj: 34/03 i 65/13), a u vezi sa članom 15. Poslovnika o radu Nezavisnog odbora - broj 02/12-49-1-12-20/18)  i Odluke o pokretanju postupka odabira i raspisivanju javnog konkursa/natječaja za izbor policijskog komesara Ministarstva Unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, donešene na sjednici održanoj dana 20.04.2018.godine, Nezavisni odbor, raspisuje

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

14.01.2019

RANG LISTA

Komisija za dodjelu stanova na kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog ...

21.11.2018

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA/OGLASA za prijem ...

Na osnovu člana 42. i 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni ...

03.05.2018

Javni konkurs za izbor policijskog komesara ...

Na osnovu člana 36. tačka (a) Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog ...

Javne Nabavke

12.12.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

12.12.2018

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ...

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.

12.12.2018

Odluka o pokretnju postupka javne nabavke

Odluka o pokretnju postupka javne nabavke.

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo Koričić
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava