JAVNI POZIV: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona će izložiti prodaji otpisana osnovna sredstva

01.04.2021 - 08:18 by Administrator

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2765/2021 od 18.03.2021.godine i Odluke Uprave policije Minstarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-04-11-177/2021 od 25.03.2021.godine, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona će izložiti prodaji slijedeća otpisana osnovna sredstva

I – PREDMET PRODAJE

GRUPA - Dvadeset (20) službenih motornih vozila prema ukupnoj cijeni i tehničkih karakteristika datih u tabelarnom prikazu:

 

Red.

br.

Marka vozila

Registarski broj vozila

God. proiz.

Broj šasije

01.

Golf A-5

T81-M-977

2008

WVWZZZ1KZ89000464

02.

VW Polo

O21-K-791

2008

WVWZZZ9NZ8Y159112

03.

Marica - Ford

J67-A-385

2008

WF0XXXTTFX8R29317

04.

Suzuki

J87-M-186

1994

NJ41A133662

05.

Golf A-5

T92-M-518

2008

WVWZZZ1KZ89000445

06.

Nisan -Terano

E51-J-152

1998

VSKTVUR20U0350625

07.

Škoda Fabia

A72-O-226.

2007

TMBJF16Y68S450225

08.

Marica - Ford

J41-T-836

2008

WF0XXXTTFX8R29320

09.

Golf A-4

T79-K-163

1998

WVWZZZ1JZXW046207

10.

Škoda Fabia

T59-A-519

2007

TMBJF16YX8S450275

11.

Golf A-5

M50-T-316

2008

WVWZZZ1KZ89000459

12.

VW Polo

O70-A-124

2008

WVWZZZ9NZ8Y154515

13.

Škoda Fabia

J52-O-451.

2012

TMBEM45J5D3013771

14.

VW Polo

O21-K-787

2008

WVWZZZ9NZ8Y154007

15.

Golf A-4

K00-K-454

2003

WVWZZZ1JZ1D103014

16.

Marica - Ford

M01-A-435

2008

WF0XXXTTFX8R29322

17.

VW Polo

O21-K-785

2008

WVWZZZ9NZ8Y159759

18.

Lada Niva

E40-T-674

2004

XTA21213041751873

19.

Suzuki

A82-O-147

1994

NJ41A133658

20.

VW Polo

J58-O-664

2008

WVWZZZ9NZ8Y158349

 

UKUPNO CIJENA                                                                                           25.000,00  KM

II-  NAČIN PRODAJE

Prodaja službenih motornih vozila se vrši putem zatvorenih pisanih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni kupci mogu pogledati predmet prodaje dana 05.04., 06.04. i 09.04.2021.godine u vremenu od 0900h do 1200h , uz obaveznu prethodnu najavu dolaska Alibegović Suadu, službeniku Ministarstva, na broj telefona 037/224-224 lokal 143.

Prodaja gore navedenih sredstava se će vršiti po principu viđeno kupljeno, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Prodaja će se izvršiti u grupi sredstava u cijelini, isključena je pojedinačna prodaja.

Kupljena sredstva preuzimaju se u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

III - UVJETI PRODAJE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda  treba da sadrži:

  1. iznos ponude izražen u KM
  2. dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene sredstva koje se prodaje

Depozit se uplaćuje na Jedinstven račun trezora Unsko-sanskog kantona broj: 3389002202628383 u svrhu uplate učešća u javnom pozivu.

Učesnicima koji nisu uspjeli na javnom pozivu vraća se depozit uplaćen na Jedinstven račun trezora Unsko-sanskog kantona u skladu sa Pravilnikom o procedurama povrata i preknjiženja više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br. 7/06, 9/10).

U slučaju da kupac u roku od pet dana od dana izvršene prodaje odnosno od dana dobijanja obavještenja o okončanju postupka po prigovoru odustane od kupnje, isti gubi pravo na povrat depozita te će se smatrati da javni poziv nije uspio i da će se po potrebi provesti odnosno raspisati novi javni poziv.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na adresu Uprava policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ulica 502 Viteške brigade broj 2, Bihać 77 000, sa naznakom „Javni poziv za prodaju službenih motornih vozila – NE OTVARAJ“ najkasnije do dana 16.04.2021.godine 1130 h.

Kupac je dužan preuzeti predmet prodaje u roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora uz predočenje dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

Primopredaja kupljene robe će se izvršiti zapisničkim putem u prisustvu ovlaštenih lica obe ugovorne strane.

IV - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 16.04.2021.godine  u 1200h u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (Sala za sastanke). Otvaranju ponuda može da prisustvuje ovlaštena osoba ili zastupnik naveden u ponudi ponuđača uz prezentaciju punomoći.

Nepotpune i kasno prispjele ponude neće se razmatrati.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu za kupnju po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva.

V - DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u vremenu predviđenom za razgledavanje.

 

 

 

                                                                                                             POLICIJSKI KOMESAR

                                                                                                          Generalni inspektor policije

                                                                                                                      Mujo Koričić

 

 

 

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

01.04.2021

JAVNI POZIV: Uprava policije Ministarstva ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2765/2021 od 18.03.2021.godine ...

12.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

24.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

31.12.2020

Odluka o poništenju javnog poziva i postupka ...

Na osnovu člana 24. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona ...

Javne Nabavke

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

01.04.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava