JAVNI POZIV ZA DODJELU AKREDITACIJE

11.01.2021 - 11:14 by Administrator

Na osnovu člana 16. Pravilnika o javnosti rada Skupštine i radnih tjela Skupštine Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ broj:4/15) i člana 87. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog katnona“ broj: 9/17), Služba Skupštine Unsko – sanskog kantona raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU AKREDITACIJE

I


Služba Skupštine Unsko – sanskog kantona raspisuje Javni poziv za dodjelu akreditacija za praćenje:
1.    Skupštine Unsko – sanskog kantona,
2.    Kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona;
3.    Komisije za ustavna, zakonodavno-pravna i pitanja evropskih integracija;
4.    Komisije za budžet, ekonomsku i finansijsku politiku;
5.    Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade;
6.    Komisije za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku;
7.    Komisije za prostorno uređenje, planiranje, komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam;
8.    Komisije za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost spolova;
9.    Komisije za borbu protiv korupcije, pitanja sigurnosti i nadzora zakonitosti rada;
10.    Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj.

II


Prijave za akreditaciju podnose se  u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa. Prijave se podnose na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog poziva uz obavezno dostavljanje priloga navedenog u obrascu.

III


Prijave se dostavljaju lično na protokol pisarnice Službe Skupštine Unsko – sanskog kantona ili poštom na adresu: Služba Skupštine Unsko – sanskog kantona, ul.Alije Đerzeleza br.6, Bihać.

IV


Sve pristigle prijave biće razmotrene u roku od 5 dana, od dana isteka roka za dostavljanje prijava. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V


Postupak dodjela akreditacija provešće se u skladu sa odredabama Pravilnika o javnosti rada Skupštine i radnih tjela Skupštine Unsko – sanskog kantona. O rezultatima dodjele akreditacija prijavljeni subjekti biće obavješteni u roku od 15 dana od dana zatvaranja ovog poziva.

Zahtjev i poziv možete preuzeti na linku: PREUZMI.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

01.04.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava