JAVNI POZIV za dodjelu sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu-grant neprofitnim organizacijama za korištenje lovišta

25.05.2018 - 14:14 by Administrator

            Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2197/2018, od 10.05.2018.godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu-grant neprofitnim organizacijama za korištenje lovišta

 

I

            Sredstva za provođenje ovog Javnog poziva obezbijeđena su u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu-grant neprofitnim organizacijama za korištenje lovišta, budžetskog korisnika Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u iznosu od 15.000,00KM. Predviđena sredstva rasporedit će se na jednake dijelove svim podnosiocima zahtjeva koji ispune uvjete iz ovog Javnog poziva.

II

Pravo prijave na ovaj Javni poziv imaju lovačke organizacije/udruženja sa područja Unsko-sanskog kantona, koja gazduju nekim od lovišta sa područja Unsko-sanskog kantona i ispunjavaju slijedeće kriterije:

  1. Organizacija/udruženje uredno registrirano u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama-dokaz Izvod iz registra udruženja (original, ne stariji od 3 mjeseca),
  2. Važeći ugovor o zakupu lovišta sa resornim ministarstvom (dokaz-ovjerena fotokopija Ugovora ne starija od 3 mjeseca),
  3. Važeća lovnoprivredna osnova i godišnji plan gazdovanja lovištem za tekuću lovnu godinu (dokaz-saglasnost na pomenute dokumente-ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseca),
  4. Dokaz o izmirenim obavezama prema važećem ugovoru o zakupu lovišta (dokaz-fotokopija ili original uplatnica ili izvoda od banke kao dokaz o uplati zakupa).

 

III

            Po ovom Javnom pozivu izvršit će se dodjela sredstava samo za projekte i aktivnosti sadržane u važećim lovnoprivrednim osnovama i važećim godišnjim planovima gospodarenja za tekuću lovnu godinu.

IV

            Podnosioci zahtjeva dužni su u predviđenom roku za prijavu uz projektni zahtjev za koji se traži dodjela sredstava dostaviti i dokumentaciju iz tačke II ovog poziva

 

V

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Vlade Unsko-sanskog kantona www.vladausk.ba i jednim dnevnim novinama velikog tiraža. Rok za prijavu na ovaj Javni poziv traje 15 dana od dana posljednje objave.            Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

VI

            Prijave na Javni poziv dostavljaju se putem pošte ovom Ministarstvu, na adresu:

„Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ulica Alije Đerzeleza broj 6

77000 Bihać“, sa naznakom

„Komisiji za provođenje Javnog poziva-         ne otvaraj!“

 

MINISTAR
Dragan Polimanac s.r.

                                                                                                           

           

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

06.03.2020

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja ...

Preuzmi dokument: JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka ...

28.11.2019

JAVNI POZIV ZA PREOSTALI IZNOS SRESTAVA za ...

JAVNI POZIV ZA PREOSTALI IZNOS SRESTAVA za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ...

19.07.2019

Javni poziv za subvencioniranje razvojnih ...

Preuzmi dokumente: JAVNI POZIV za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ...

26.04.2019

Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih ...

PREUZMI DOKUMENT: Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih područja, ...

Javne Nabavke

29.05.2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", ...

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

22.05.2020

Odluka

Odluka.