JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu

04.07.2019 - 09:01 by Administrator

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona  objavljuje:

JAVNI POZIV

za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za

potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu

I

Obavještavaju se se imaoci pravosnažnih sudskih odluka- tražitelji izvršenja, da prijave svoja potraživanja utvrđena pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama, radi utvrđivanja ukupnog iznosa potraživanja i sagledavanja mogućnosti Unsko-sanskog kantona da vansudskim putem- sporazumnim načinom izvrši obaveze po osnovu sudskih odluka.

II

Prijava potraživanja podnosi se u pisanoj formi, koja sadrži oznaku i broj izvršnog naslova i izjavu:

  • o spremnosti  za odricanje od dosuđene zakonske zatezne kamate i glavnog potraživanja u iznosu od 50%;
  • o spremnosti  za odricanje od dosuđene zakonske zatezne kamate i glavnog potraživanja u iznosu od 40%;
  • o spremnosti  za odricanje od dosuđene zakonske zatezne kamate i glavnog potraživanja u iznosu od 30%;
  • o spremnosti  za odricanje od dosuđene zakonske zatezne kamate i glavnog potraživanja u iznosu od 20%;
  • o spremnosti  za odricanje od dosuđene zakonske zatezne kamate i glavnog potraživanja u iznosu od 10%;
  • o spremnosti  za odricanje od dosuđene zakonske zatezne kamate, bez odricanja dijela glavnog duga.

III

Na temelju pribavljenih podataka, u skladu sa finansijskim sredstvima obezbijeđenim za ove namjene, Vlada Unsko-sanskog kantona će utvrditi kriterije i obajviti javni poziv za zaključenje vansudskih nagodbi, na teret Budžeta Unsko-sanskog kantona.

Prednost kod zaključenja vansudske nagodbe i isplata po istoj dat će se najpovoljnijim ponudama, odnosno prijavama u kojima predlagač, umjesto cjelokupnog dosuđenog iznosa koji potražuje u izvršnom postupku, pristaje na isplatu dijela dosuđenog glavnog duga.

Lica koja u svojim prijavama izjave volju da se odriču, pored zakonskih zateznih kamata, većeg procenta glavnog duga imat će prioritet u isplati. 

IV

Prijave se podnose na adresu Vlada Unsko-sanskog kantona- Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 6. Bihać. 

Na prijavi  potraživanja  obavezno treba naglasiti  da li su lica imaoci pravosnažnih sudskih odluka iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta,  odnosno  pravosuđa i uprave, zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pravna i fizička lica koja nisu korisnici budžeta, uz obavezu dostavljanja kopije sudske odluke (presuda i rješenja o izvršenju).

Javni poziv ostaje otvoren do 16.08. 2019.godine

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi PDF dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020.

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača