JAVNI POZIV za izdavanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje usluga platnog prometa, te prijema i predaje pismonosnih pošiljki, na vremenski period od 2 (dvije) godine

12.08.2021 - 23:23 by Administrator

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu Odluke o pokretanje postupka broj: 05-05/01-11-703/21 od 06.08.2021g; objavljuje

JAVNI POZIV

za izdavanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje usluga platnog prometa, te prijema i predaje pismonosnih pošiljki, na vremenski period od 2 (dvije) godine.

I – PREDMET ZAKUPA

Predmet zakupa je poslovni prostor u holu zgrade Odsjeka za administraciju  u Velikoj Kladuši na adresi Ulici Ibre Miljkovića Uče b.b., dimenzija 2,00m x 1,50m; u svrhu obavljanja usluga platnog prometa i prijema i predaje pismonosnih pošiljki.
Kriterij za dodjelu ugovora je najviša cijena.
Početna cijena zakupa je 150,00 KM  (slovima: stotinuipedeset KM  i 00/100),  na mjesečnom nivou sa svim režijskim troškovima.    
                                
II – UVJETI ZAKUPA

Pravo učešća imaju pravna lica registrirana za obavljanje djelatnosti iz Javnog poziva.
Ponuda treba da sadrži:

Iznos zakupnine izražen u KM
Dokaz iz sudskog registra za obavljanje traženih djelatnosti.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu MUP-a, na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona,
 502. Viteške brigade broj. 2.
 77000 Bihać, sa naznakom

„Javni poziv za zakup - NE OTVARAJ“.

Ponude dostaviti do   27.08.2021.g; do 12,00 sati.

III – OTVARANJE  PONUDA

Javno otvaranje ponuda održati će se dana  27.08.2021. g; u 12,30 sati,  u prostorijama MUP-a USK-a.
Nepotpune i neblagovremene ponude naće se razmatrati.

 

 

                                                                             Ministar  MUP-a USK-a

                                                                                                                 _______________
                                                                                                                      Nermin Kljajić

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

07.09.2021

PONOVNI JAVNI POZIV - Uprava policije Ministarstva ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona Odluka broj: 03-017-3212/2021 od ...

03.09.2021

Javni poziv za izdavanje u zakup prostora ...

Javni poziv za izdavanje u zakup prostora za  obavljanje usluga javnog prometa, ...

18.08.2021

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA za prijem namještenika ...

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ...

12.08.2021

JAVNI POZIV za izdavanje u zakup poslovnog ...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu Odluke o ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava