Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje i eksplotaciju boksita na ležištu "Oštrelj"

01.12.2017 - 08:41 by Administrator

 
Na osnovu člana 22. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ broj: 10/03, 7/09 i 19/13), Rješenja Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona broj: 13-18-3695-5/17 od 28.06.2017. godine kojim se odobrava koncesioni projekat -Studija ekonomske opravdanosti dodjele koncesija za istraživanje i eksploataciju boksita na ležištu “Oštrelj” u općini Sanski Most,  Odluke Općinskog vijeća Sanski Most broj: 01-02-149/17 od 01.08.2017. godine  kojom se daje saglasnost za pokretanje postupka dodjele koncesije javnim pozivom – tenderom za istražovanje i eksploataciju boksita na ležištu “Oštrelj” u općini Sanski Most i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-1297/2017 od  24.08. 2017. godine kojom se  odobrava  se pokretanje postupka dodjele koncesije tenderskim postupkom za istraživanje i eksploataciju boksita na ležištu „OŠTRELJ“ u općini Sanski Most, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisuje:

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje i eksplotaciju boksita na ležištu "Oštrelj"

- PREUZMI DOKUMENTACIJU -

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

07.10.2019

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU ...

Preuzmi dokument: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ...

16.08.2019

Javni pozivi (Preuzmi dokumente)

Preuzmi dokumentaciju za Javne pozive: Javni poziv za odabir korisnika sredstava ...

13.06.2019

Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne ...

PREUZMI DOKUMENT: Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz ...

27.05.2019

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU ...

Preuzmi dokument:  JAVNI  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU ...

Javne Nabavke

16.10.2019

Nabavka usluga uređenja parkinga

Nabavka usluga uređenja parkinga

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila