JAVNI POZIV za predlaganje i odabir programa i projekata Kapitalnih grantova u oblasti kulture koji će se sufinansirati iz Budžeta Unsko-sanskog kantona u 2019. godini

26.09.2019 - 14:47 by Administrator

Na osnovu člana 13. Zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija ( '' Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona '' br: 9/13; 11/14; 8/15; 16/17; 25/17. i 4/19. ), te člana 41. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona ('' Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona'' broj: 4/19.), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje

PONIŠTENJE

    javnog poziva za predlaganje i odabir programa i projekata za oblast kulture koji će se

                  sufinansirati iz Budžeta Unsko-sanskog kantona u 2019. godinu

 

Poništava se Javni poziv za predlaganje i odabir programa i projekata za oblast kulture koji će se sufinansirati iz Budžeta Unsko-sanskog kantona u 2019. godinu objavljen 26. jula 2019. godine u sedmičnom listu Unsko-sanske novine Krajina u dijelu Transfer za obnovu  kulturnog i graditeljskog naslijeđa i Transfer za obnovu objekata kulture, i objavljuje 

 

JAVNI POZIV

za predlaganje i odabir programa i projekata  Kapitalnih grantova u oblasti  kulture

koji će se  sufinansirati iz Budžeta Unsko-sanskog kantona u 2019. godini...

>>> PREUZMI CIJELI DOKUMENT <<<

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

14.10.2019

Javna rasprava: ZAKON O PRIZNAVANJU INOSTRANIH ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona organizira:   JAVNU ...

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

18.10.2019

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ...

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

10.10.2019

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno ...

Preuzmi dokument: Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

26.09.2019

JAVNI POZIV za predlaganje i odabir programa ...

Na osnovu člana 13. Zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih organa uprave ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...

Istaknuto:


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

13.07.2020

.

Obavještenja iz ministarstava

13.07.2020

.