JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a Bihać

27.10.2020 - 09:06 by Administrator

 

Na osnovu člana 10. stav (1) tačka e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko –sanskog kantona, raspisuje

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora

za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a Bihać

 

 1. Predmet poziva:

Obavještavaju se  pravna i fizička lica da mogu dostaviti podatke o raspoloživosti i vlasništvu prostora za smještaj dijela organizacionih jedinica iz nadležnosti PS Velika Kladuša i Odsjeka za administraciju Velika Kladuša (izdavanje identifikacionih dokumenata), u svrhu mogućeg zakupa na period od dvije godine sa sljedećim karakteristikama:

 • prostor površine caa 250,00 m², sa dozvoljenim odstupanjem +/- 20%,

2. Uslovi za predmetnu nekretninu:

 • prostor treba da se nalazi na području općine Velika Kladuša i da nije cestovno udaljen više od 300 metara od zgrade PS Velika Kladuša,
 • da postoji direktan i neometan prilaz vozilom do prostora (minimalno 5 parking mjesta),
 • da posjeduje 6 šaltera za potrebe uposlenika Odsjeka za administraciju Velika Kladuša,
 • da posjeduje najmanje 5 kancelarija za potrebe uposlenika PS Velika Kladuša i Odsjeka za administraciju Velika Kladuša,
 • da posjeduje odgovarajući sistem tehničke zaštite, video-nadzor i protiv-požarni sistem,
 • da posjeduje sistem za grijanje,
 • da postoji mogućnosti održavanja klimatskih, hemijsko - bioloških i fizičkih uslova što podrazumjeva zaštitu od vlage, temprature, svjetlosti, ultravioletnih i drugih zračenja, mikroorganizama, prašine, glodara i fizičkih oštećenja.

3. Pravo sudjelovanja:

 • Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica.

4. Dokumentacija:

Informacije, odnosno podaci o prostoru, dostavljaju se u pismenom obliku, a treba da sadrže slijedeće:

a)    Pisana prijava sa osnovnim podacima koja sadrži:

 • Naziv/prezime, ime i sjedište/ adresa vlasnika, te adresu prostora,
 • Kraći opis prostora koji treba da sadrži tačnu adresu, povezanost sa saobraćajnicama i tačne podatke o korisnoj površini prostora,
 • Fotografije enterijera i eksterijera.

b)    Dokumentacija o vlasništvu prostora:

 • ZK izvadak - ovjerena kopija ili original (ne stariji od 30 dana),
 • Kopiju katastarskog plana sa oznakom prostora (ne starija od 30 dana),
 • Uvjerenje (Potvrda) nadležne poreske uprave da vlasnik nema dospjelih i neizmirenih obaveza ( ne starije od 30 dana).

 Pored navedene dokumentacije, ukoliko je vlasnik prostora:

c)    Fizičko lice, potrebno je dostaviti i:

·         Ovjerenu kopiju lične karte (ne starija od 30 dana),

·         Ovjerenu kopiju potvrde o mjestu prebivališta CIPS (ne starija od 30 dana),

·         Kontakt telefon.

d)    Pravno lice, potrebno je dostaviti i:

·   Ovjerenu kopiju „Izvod iz sudskog registra“ ili ekvivalent dokumenta koji izdaje nadležni

     sudski ili drugi organ, ne stariji od 3 mjeseca,

·    Dokaz – (Potvrda) od poslovne banke da račun ponuđača nije bio blokiran u posljednja 3

      mjeseca računajući od krajnjeg datuma za prijavu i dostavu dokumentacije, određenog

      ovim  Javnim pozivom,

·    Kopija uvjerenja o poreznoj registraciji i kopija o registraciji obveznika poreza na dodanu

     vrijednost (ako je ponuđač u sistemu PDV-a).

e) Svaki ponuđač, dužan je u okviru dostavljene dokumentacije iskazati (dostaviti) i financijsku vrijednost ponude, iskazanu u KM za m2 i sta sve ulazi u cijenu ponude.

5. Podnošenje dokumentacije:

Ponudu u zatvorenoj koverti sa gore traženim informacijama, uz priloženu dokumentaciju, sa naznakom „Dostava ponude za zakup prostora“, dostaviti poštom ili neposredno na Protokol na sljedeću adresu: 502.Viteške brigade broj2., 77 000 Bihać. Javni poziv objavit će se na web stranici MUP-a (www.mupusk.gov.ba), a rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave.

6. Dodatne informacije:

U postupku informacije Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko – sanskog kantona, ne snosi nikakve troškove prikupljanja i dostave istih i istovremeno zadržava pravo da koristi prikupljene informacije isključivo u svrhu daljeg postupka zakupa.

Ministarstvo zadržava pravo traženja na uvid dodatne dokumentacije, provjeru iste ili eventualno dodatna pojašnjenja.

Dostava informacija ne obavezuje Ministarstvo ni po kojem osnovu.

 

                                  M I N I S T A R

Nermin Kljajić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

11.06.2021

Javni poziv za imenovanje dva člana Komisije ...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko- sanskog kantona na osnovu člana 24. ...

05.05.2021

Javni oglas za pokušaj sporazumnog sticanja ...

Javni oglas za pokušaj sporazumnog sticanja prava vlasništva na nakretnini ...

01.04.2021

JAVNI POZIV: Uprava policije Ministarstva ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2765/2021 od 18.03.2021.godine ...

12.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

Javne Nabavke

21.06.2021

Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

 Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

17.06.2021

Nabavka sredstava za dezinfekciju

Nabavka sredstava za dezinfekciju

11.06.2021

Nabavka usluga štampanje knjige „Una“

Nabavka usluga štampanje knjige „Una“

30.05.2021

Nabavka usluga popravka i održavanja zgrade

Nabavka usluga popravka i održavanja zgrade

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava