JAVNI POZIV

18.06.2019 - 12:40 by Administrator

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona  broj: 03-017-366/2019 od 06.05.2019.godine i Odluke Minstarstva unutrašnjih poslova USK broj: 05-01-14-535/19 od 03.06.2019.godine, objavljuje


JAVNI POZIV


I – PREDMET PRODAJE

Ministarstvo unutrašnjih poslova će izložiti prodaji prikupljene registarske tablice po cijeni i količini datoj u tabelarnom prikazu, a stvarna količina će se utvrditi vaganjem.

Tabela 1. - prikupljene registarske tablice
 
Predmet prodaje
    Jedinica mjere
    Količina
    Početna cijena

Stare registarske tablice    kg    cca 10.000 kg Al    1,80 KM/kg

         UKUPNO    
oko 18.000,00 KM
 

II-  NAČIN PRODAJE

Prodaja  registarskih tablica (aluminija) se vrši prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni kupci mogu pogledati predmet prodaje dana 27.06. (četvrtak) i 02.07.2019.godine (utorak) u vremenu od 0900h do 1000h , uz obaveznu prethodnu najavu dolaska Babić Hasanu, službeniku Ministarstva, na broj telefona 037/223-060.

Prodaja gore navedenih sredstava se će vršiti po principu viđeno kupljeno, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.
Kupljena sredstva  preuzimaju se u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

III - UVJETI PRODAJE

Pravo učešća imaju sva  pravna i fizička lica.
Ponuda  treba da sadrži:
a)    iznos ponude izražen u KM
b)    dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene sredstva koje se prodaje

Kupcu i ostalim ponuđačima se povrat uplaćenog depozita vraća isti dan ukoliko su isti uplatili gotovinom na blagajni Ministarstva. Ukoliko su izvršili uplatu depozita putem Jedinstvenog računa Trezora USK, povrat se vrši u skladu sa Pravilnikom o procedurama povrata i preknjiženja više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora USK ( „Službeni glasnik USK“ broj 7/06,9/10).

U slučaju da kupac u roku od pet dana od dana izvršene prodaje odnosno od dana dobijanja obavještenja o okončanju postupka po prigovoru odustane od kupnje, isti gubi pravo na povrat depozita te će se smatrati da je javno nadmetanje neuspjelo i da će se po potrebi provesti postupak drugog javnog nadmetanja ili raspisati novi javni poziv.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 502. Viteške brigade broj.2, Bihać 77 000, sa naznakom „Javni poziv za prodaju  – NE OTVARAJ“.
Kupac je dužan preuzeti predmet prodaje u  roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora uz predočenje dokaza o uplati kupoprodajne cijene.
Primopredaja kupljene robe će se izvršiti zapisničkim putem u prisustvu ovlaštenih lica obe ugovorne strane.

IV - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda održat će se dana  08.07.2019.godine (ponedjeljak) u 1100h u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova USK ( Sala za sastanke). Otvaranju ponuda može da prisustvuje ovlaštena osoba ili zastupnik naveden u ponudi ponuđača uz prezentaciju punomoći.
Nepotpune i kasno prispjele ponude neće se razmatrati.
Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu za kupnju  po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva.

V - DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u vremenu predviđenom za razgledavanje.

 

                                                             M I N I S T A R
                                                                               
                                                             Nermin Kljajić

 

 

 

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

15.10.2019

J A V N I OGLAS za prijem namještenika ...

Broj: 05-01-34-365/19 Dana: 08.10.2019. godine Na osnovu člana 72. i 73.  Zakona ...

20.09.2019

OBAVIJEST O PROPISIMA ZA PISMENI ISPIT

Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika u Ministarstvo ...

18.07.2019

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS Za prijem namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo unutrašnjih ...

05.07.2019

J A V N I P O Z I V

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko- sanskog kantona na osnovu člana 24. ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava