K O N A Č N A RANG LISTA PRVENSTVA ZA DODJELU STANA

22.03.2019 - 07:23 by Administrator

Komisija za dodjelu stanova na kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova

Unsko-sanskog kantona ima pravo raspolaganja

 

Broj: 05-01-23-3/17

Bihać: 21.03.2019. godine

Na osnovu član 12. Pravilnika o dodjeli, zakupu i prodaji stanova na kojima Ministartstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ima pravo raspolaganja („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 16/2017), a u vezi objavljivanja Oglasa za dodjelu, zakup i prodaju stanova, Komisija za dodjelu stanova na kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ima pravo raspolaganja imenovana rješenjem broj: 05-01-23-4/17 od 25.10.2017. godine, dana 21.03.2019. godine sačinjava:

 

K O N A Č N U

Rang listu prvenstva za dodjelu stana

 

1. 502. Viteške brigade, ulaz B, stan br. 3., Bihać, površina 20 m2

R/b

Podnosioc zahtjeva

Kriteriji na osnovu kojeg je utvrđen red prvenstva sa brojem bodova

Struktura stana

1.

Samir Zubić

 

- zaposlenik Ministarstva

 

Red prvenstva nije utvrđivan iz razloga što je podnosilac zahtjeva jedini kandidat za stan

 

Ukupan broj bodova po svim osnovama      60

 

Garsonjera

 

2. OZIMICE II blok 9 D4, stan broj 12., Bihać, površina 36 m2

R/b

Podnosioc zahtjeva

Kriteriji na osnovu kojeg je utvrđen red prvenstva sa brojem bodova

Struktura stana

1.

Ismeta Pečenković

 

- penzionisani zaposlenik Ministarstva

 

Red prvenstva nije utvrđivan iz razloga što je podnosilac zahtjeva jedini kandidat za stan

 

Ukupan broj bodova po svim osnovama      66

 

Jednosoban stan

 

3. Ulica 511. Slavne brdske brigade (bivša 4. Jula) zgrada SP 13 E, sprat I, stubište II, stan broj 22., Bosanska Krupa, površina 42 m2

R/b

Podnosioc zahtjeva

Kriteriji na osnovu kojeg je utvrđen red prvenstva sa brojem bodova

 

Struktura stana

1.

Sebile Džajić

 

- član uže porodice umrlog zaposlenika Ministarstva

 

Ukupan broj bodova po svim osnovama      77

 

Jednosoban stan

2.

Ademir Džajić

 

- zaposlenik Ministarstva

 

 

Ukupan broj bodova po svim osnovama      68

 

Jednosoban stan

 

4. Mala Lisa broj 1, stan broj 4, Cazin, površina 45,98 m2

R/b

Podnosioc zahtjeva

Kriteriji na osnovu kojeg je utvrđen red prvenstva sa brojem bodova

Struktura stana

1.

Hata Selmanović

 

- zaposlenik Ministarstva

 

Red prvenstva nije utvrđivan iz razloga što je podnosilac zahtjeva jedini kandidat za stan

 

Ukupan broj bodova po svim osnovama      63

 

 Jednosoban stan

 

5. Ulica Hasana Mujezinovića zgrada M-10, sprat I,stan broj 8, Cazin, površina 50 m2

R/b

Podnosioc zahtjeva

Kriteriji na osnovu kojeg je utvrđen red prvenstva sa brojem bodova

Struktura stana

1.

Senada Bajramović

 

- zaposlenik Ministarstva

 

Red prvenstva nije utvrđivan iz razloga što je podnosilac zahtjeva jedini kandidat za stan

 

Ukupan broj bodova po svim osnovama      71

 

 Jednosoban stan

 

6. Naselje Luke A3, Ključ, površina 42,60 m2

R/b

Podnosioc zahtjeva

Kriteriji na osnovu kojeg je utvrđen red prvenstva sa brojem bodova

Struktura stana

1.

Nafida Memetović

 

- zaposlenik Ministarstva

 

Red prvenstva nije utvrđivan iz razloga što je podnosilac zahtjeva jedini kandidat za stan

 

Ukupan broj bodova po svim osnovama      38

 

 Jednosoban stan

 

7.Ul. Bošnjačka bb, ulaz I, sprat potkrovlje, Ključ, površine 53 m2

R/b

Podnosioc zahtjeva

Kriteriji na osnovu kojeg je utvrđen red prvenstva sa brojem bodova

Struktura stana

1.

 

Mujezinović Rufad

 

-penzionisani zaposlenik Ministarstva

 

 

Red prvenstva nije utvrđivan iz razloga što je podnosilac zahtjeva jedini kandidat za stan

 

Ukupan broj bodova po svim osnovama     59

 

 

 Jednosoban stan

 

8. Ul. Ibrahima Mržljaka, zgrada Redžića ograda broj 1, Velika Kladuša, površina 61,91 m2

R/b

Podnosioc zahtjeva

Kriteriji na osnovu kojeg je utvrđen red prvenstva sa brojem bodova

Struktura stana

1.

Ibrahim Hodžić

 

- penzionisani zaposlenik Ministarstva

 

Red prvenstva nije utvrđivan iz razloga što je podnosilac zahtjeva jedini kandidat za stan

 

Ukupan broj bodova po svim osnovama      79

 

 Dvosoban stan

 

9. Ul. Ibrahima Mržljaka, zgrada Bašča, stan broj 3, Velika Kladuša, površina 59 m2

R/b

Podnosioc zahtjeva

Kriteriji na osnovu kojeg je utvrđen red prvenstva sa brojem bodova

Struktura stana

1.

Asima Mehić

 

- član uže porodice poginulog zaposlenika Ministarstva

Red prvenstva nije utvrđivan iz razloga što je podnosilac zahtjeva jedini kandidat za stan

 

Ukupan broj bodova po svim osnovama      44

 

 Dvosoban stan

 

10. Ul. Ibrahima Mržljaka, zgrada Bašča, stan broj 1, Velika Kladuša, površina 56 m2

R/b

Podnosioc zahtjeva

Kriteriji na osnovu kojeg je utvrđen red prvenstva sa brojem bodova

Struktura stana

1.

Refik Nezirević

 

- penzionisani zaposlenik Ministarstva

 

Red prvenstva nije utvrđivan iz razloga što je podnosilac zahtjeva jedini kandidat za stan

 

Ukupan broj bodova po svim osnovama      69

 

 Dvosoban stan

 

Pouka o pravnom lijeku: Ova Lista je konačna. Protiv iste nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana objavljivanja Liste.

 

Listu objaviti:

  • oglasna ploča MUP-a USK
  • organizacione jedinice van sjedišta MUP-a USK
  • Web stranica MUP-a USK

                                                          

       Komisija za dodjelu stanova:

  1. Nađa Harbaš ___________________
  2. Anesa Šupuk ___________________
  3. Mirzeta Vujić___________________
  4. Hasan Babić ____________________

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

22.03.2019

K O N A Č N A RANG LISTA PRVENSTVA ZA DODJELU ...

Komisija za dodjelu stanova na kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog ...

19.03.2019

Obavijest za XXXV generaciju kadeta osnovne ...

    Nakon promocije i polaganja zakletve XXXV generacije kadeta osnovne ...

07.03.2019

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA/OGLASA

Broj: 05- 01-34-386/18                       ...

18.01.2019

O B A V J E Š T E NJ E

Komisija za izbor državnih službenika/namještenika na određeno vrijeme Broj: ...

Javne Nabavke

01.04.2019

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa ...

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa nadzornih kamera i tehničko održavanje ...

28.03.2019

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. ...

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. godine

27.03.2019

Realizacija ugovora

2019. Realizacija ugovora - Vlada - 31.12.2018. Realizacija ugovora - 31.12.2018. 2018. Realizacija ...

27.03.2019

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila.

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava