Krizni štab Ministarstva zdravstva USK

15.03.2020 - 17:14 by Administrator

B R O J E V I    T E L E F O N A

Doktori epidemiolozi:

1. Zavod za javno zdravstvo USK: Dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog: Tel. 061 609 476 ili 061 957 439 /  za područje  Bihaća i Bos.Krupe  i glavni koordinator za USK

2. ZU Dom zdravlja Sanski Most: Dr Nada Elijaš, spec.epidemiolog :  061 180 713 / za područje: Sanski Most, Ključ, Bosanski Petrovac

3. ZU Dom zdravlja Cazin: Dr. Muamer Khudeir, specijalista epidemiolog – Tel.063 254 415/  za područje: Cazin, Velika Kladuša, Bužim

 

Kantonalni sanitarni inspektori:

 

Dino Ćemić: tel.061 346 755, gradovi Bihać i Cazin.

Tea Tralješić, tel 061873 219 , općine: Velika Kladuša, Bužim i Bos.Krupa.

Elma Terzić, tel 062 554 151, općine  Bos. Petrovac, Ključ i Sanski Most

 

DOMOVI ZDRAVLJA USK

1.  ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac:

Brojevi telefona TIM-ova porodične medicine na koje mogu zvati pacijenti u periodu od 07,00-15,00h,kao i broj telefona hitne medicinske pomoći na koji se može zvati od 15,00h.
     - TIM I   -       037/883-671
     - TIM II  -       037/883-672
     - TIM III -       037/883-673
     - HMP     -       037/883-674   i  HES. Tel. 061 699 682

2.  ZU Dom zdravlja Ključ

-Služba hitne medicinske pomoći................................037/662-662( 24 sata)
-Služba porodične medicine......................................037/662-249 (07-15 sati)
-Služba porodične medicine(savjetovalište)......................037/662-277 (07-15 sati)
-Služba za zaštitu predškolske,školske djece i omladine ........037/661-050 (07-15 sati)
-Služba porodične medicine ambulanta Sanica.....................037/671-004 (07-15 sati)

3.  ZU Dom zdravlja Velika Kladuša:

Dežurni telefoni koji su dostupni stanovništvu za sve informacije o corona virusu su:

037/316-175 - Higijensko epidemiološka služba

037/316-209 - Higijensko- epidemiološka služba

4.  ZU Dom zdravlja Sanski Most:

Dr Nada Elijaš, spec.epidemiolog :  061 180 713 

Služba hitne medicinske pomoći :  
Tel. 037/686 - 699; 037/686 - 405

Higijensko epidemiološka služba :  
Tel. 037/686 - 202 lokal 226 ili 061 822 740

Tel. 037/686 - 222 centrala

5.  ZU Dom zdravlja Bihać:

Služba hitne medicinske pomoći:  tel. 037/316-753.

6.  ZU Dom zdravlja Bužim :

Broj telefona na koji se građani općine Bužim mogu javljati su: 

Služba hitne medicinske pomoći ..........037-410-157   ili  124

Higijensko epidemiološka služba     ......064 43 18 769

7.  ZU Dom zdravlja Cazin :

dr. Muamer Khudeir, specijalista epidemiolog – Tel.  063 254 415

Higijensko epidemiološka služba-tel. 037 515 472
Služba hitne medicinske pomoći broj-tel.037 515- 426
Centrala: Tel. 037 515 400

8..  ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa:

Služba hitne medicinske pomoći: Tel. 062-728-510

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

17.02.2020

TRI JAVNA OGLASA

U nastavku objavljujemo tri javna oglasa: JAVNI  OGLAS ZA NOMINIRANJE/ ...

15.11.2019

Javni oglas za nominiranje/ imenovanje člana ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

30.10.2019

Javni poziv

Javni poziv

21.10.2019

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje ...

PREUZMI: Prijavni obrazac Odluka o kriterijima finansiranja udruženja socijalnog ...

Javne Nabavke

23.03.2020

Nabavka sredstava za dezinfekciju

Nabavka sredstava za dezinfekciju

15.03.2020

Nabavka usluga fiksne telefonije

Nabavka usluga fiksne telefonije

10.03.2020

Nabavka zastava

Nabavka zastava