Ministar Adnan Alagić inicirao sastanak vezano za usklađivanje evidencije u katastru i zemljišnim knjigama

12.12.2019 - 12:46 by Administrator

Na inicijativu ministra Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnana Alagića danas, 12.12.2019. godine održan je sastanak sa ministrom Pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Asimom Dizdarevićem, na temu usklađivanja podataka iz katastra i zemljišnih knjiga na području Unsko-sanskog kantona.

Tema sastanka, koji je bio pripremnog karaktera, bila je postojeće stanje u oblasti katastra i zemljišnih knjiga, odnosno činjenici da sve lokalne zajednice u Unsko-sanskom kantonu nemaju gruntovnice te na osnovu posjedovnog lista izdaju rješenja o građenju. Sa druge strane, najveći problemi  su u onim lokalnim zajednicama u kojima nisu usklađeni katastar i gruntovnica na način da raspolažu sa jedinstvenim podacima.

Ministar Alagić je naglasio da je ovo veliki problem koji koči investicije na području Unsko-sanskog kantona, što za posljedicu ima da postojeća administracija bilo na lokalnom bilo na kantonalnom nivou zbog navedenog usporava privredni i svaki drugi razvoj.

Također je istaknuo, da je potrebno po ovom pitanju uspostaviti saradnju između zemljišno-knjižnih ureda pri sudovima i imovinsko-pravnih službi gradova i općina. Shodno navedenom, za naredni period planiran je sastanak na kojemu bi učestvovali i navedeni, odnosno oni koji neposredno rade na poslovima katastra i imovinsko – pravnih odnosa.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

22.07.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "HNK COMPANY" Bosanska Krupa ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "BUSHEL" Bihać za izdavanje ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA Bosnia" d.o.o. Tuzla za izdavanje ...

12.06.2020

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Dokumentacija u prilogu: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava