Ministar Adnan Alagić inicirao sastanak vezano za usklađivanje evidencije u katastru i zemljišnim knjigama

12.12.2019 - 12:46 by Administrator

Na inicijativu ministra Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnana Alagića danas, 12.12.2019. godine održan je sastanak sa ministrom Pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Asimom Dizdarevićem, na temu usklađivanja podataka iz katastra i zemljišnih knjiga na području Unsko-sanskog kantona.

Tema sastanka, koji je bio pripremnog karaktera, bila je postojeće stanje u oblasti katastra i zemljišnih knjiga, odnosno činjenici da sve lokalne zajednice u Unsko-sanskom kantonu nemaju gruntovnice te na osnovu posjedovnog lista izdaju rješenja o građenju. Sa druge strane, najveći problemi  su u onim lokalnim zajednicama u kojima nisu usklađeni katastar i gruntovnica na način da raspolažu sa jedinstvenim podacima.

Ministar Alagić je naglasio da je ovo veliki problem koji koči investicije na području Unsko-sanskog kantona, što za posljedicu ima da postojeća administracija bilo na lokalnom bilo na kantonalnom nivou zbog navedenog usporava privredni i svaki drugi razvoj.

Također je istaknuo, da je potrebno po ovom pitanju uspostaviti saradnju između zemljišno-knjižnih ureda pri sudovima i imovinsko-pravnih službi gradova i općina. Shodno navedenom, za naredni period planiran je sastanak na kojemu bi učestvovali i navedeni, odnosno oni koji neposredno rade na poslovima katastra i imovinsko – pravnih odnosa.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

23.01.2020

Uvid u Idejni projekat obilaznica Bosanska ...

Uvid u Idejni projekat obilaznica Bosanska Otoka (veza M14 i R-401)

23.01.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "TTM" ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "TTM" d.o.o. Gračanica za P.J. Bosanski ...

22.01.2020

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora "MARČETA-IMPEX" d.o.o. ...

26.12.2019

Uvid u predmet po zahtjevu investitora "HAND-EXSPORT-IMPORT" ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu investitora "HAND-EXSPORT-IMPORT" ...

Javne Nabavke

23.01.2020

Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila

Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila

23.01.2020

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene 

13.01.2020

Nabavka usluga održavanja kafe aparata i ...

Nabavka usluga održavanja kafe aparata i mlinova za kafu

10.01.2020

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava