Ministar Adnan Alagić potpisao ugovor za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona

13.06.2019 - 09:04 by Administrator

Ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona Adnan Alagić, nakon okončane procedure javne nabavke, dana 12.6.2019.godine sa firmom “Una Consulting” d.o.o. Bihać potpisao je Ugovor o nabavci usluge za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona.

            Radi se o projektu za čiju je implementaciju Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona obezbijedilo sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Naime, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH u novembru 2018. godine objavio je Javni konkurs za dodjelu sredstava na osnovu čega je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo projektni prijedlog pod nazivom „Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“.

Svrha aplikacije bila je da se obezbijede dodatna financijska sredstva sa ciljem izrade kantonalnog plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima, a što je u skladu sa Planom zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona 2014. – 2019. godina. Istim je definisano da veliki problem u oblasti upravljanja vodnim resursima predstavlja to što se ne vrši kontinuiran monitoring kvaliteta površinskih ni podzemnih tokova, osim kada se radi o izvorištima za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva. Nepostojanje odgovarajuće infrastrukture, oštećenje i dotrajalost postojeće infrastrukture, u sektoru vodosnabdijevanja te odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, kao i nedovoljno održavanje infrastrukture, doveli su do zagađenja vodnih resursa, a time i do pogoršanja kvaliteta pitke vode. Najveće pritiske na vodne resurse na području Unsko-sanskog kantona predstavljaju urbane otpadne vode iz kanalizacione mreže ili individualnih domaćinstava, koje se ispuštaju direktno u prirodne recipijente bez prethodnog tretmana. Od sljedećih većih izvora zagađenja voda na području Unsko-sanskog kantona treba spomenuti procjedne vode odlagališta otpada, te ruralne otpadne vode iz naselja koja nemaju sistem javne kanalizacije.

Potrebno je istaći, da većina lokalnih zajednica Unsko-sanskog kantona već je pokrenula aktivnosti na sanaciji i/ili izgradnji kanalizacije i postrojenja za zbrinjavanje otpadnih voda koje obuhvataju uglavnom urbana područja u kojima prema Popisu u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine živi 93.507 građana ili 34% stanovnika Unsko-sanskog kantona.

Međutim, u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona živi 179.754 građana ili 66% stanovnika od ukupnog broja u Unsko-sanskom kantonu, tako da se radi o velikom pritisku na okoliš, a prvenstveno na vode sa aspekta potrebe na odgovarajući način zbrinjavanja komunalnih voda. Shodno navedenom, ukazala se potreba izrade kantonalnog plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima koji će prije prije svega omogućiti lokalnim zajednicama Unsko-sanskog kantona da apliciraju kod domaćih i međunarodnih financijskih institucija za obezbjeđenje financijskih sredstava za izradu pojedinačnih projektnih prijedloga za odgovarajući tretman otpadnih voda.

Ukupna vrijednost projekta je 20.452,77 KM, a rok realizacije 8 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

06.09.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju plinskog postrojenja u sklopu kompleksa ...

06.09.2019

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora "TRI BRATA" d.o.o. Velika ...

29.08.2019

Javni poziv: Uvid u predmet po zehtjevu operatora ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zehtjevu operatora ''POBRIĆ'' d.o.o. ...

29.08.2019

Javni poziv: Uvid u predmet po zehtjevu operatora ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zehtjevu operatora ''HOLDINA'' d.o.o. ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava