Ministar Adnan Alagić potpisao ugovor za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona

13.06.2019 - 09:04 by Administrator

Ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona Adnan Alagić, nakon okončane procedure javne nabavke, dana 12.6.2019.godine sa firmom “Una Consulting” d.o.o. Bihać potpisao je Ugovor o nabavci usluge za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona.

            Radi se o projektu za čiju je implementaciju Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona obezbijedilo sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Naime, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH u novembru 2018. godine objavio je Javni konkurs za dodjelu sredstava na osnovu čega je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo projektni prijedlog pod nazivom „Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“.

Svrha aplikacije bila je da se obezbijede dodatna financijska sredstva sa ciljem izrade kantonalnog plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima, a što je u skladu sa Planom zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona 2014. – 2019. godina. Istim je definisano da veliki problem u oblasti upravljanja vodnim resursima predstavlja to što se ne vrši kontinuiran monitoring kvaliteta površinskih ni podzemnih tokova, osim kada se radi o izvorištima za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva. Nepostojanje odgovarajuće infrastrukture, oštećenje i dotrajalost postojeće infrastrukture, u sektoru vodosnabdijevanja te odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, kao i nedovoljno održavanje infrastrukture, doveli su do zagađenja vodnih resursa, a time i do pogoršanja kvaliteta pitke vode. Najveće pritiske na vodne resurse na području Unsko-sanskog kantona predstavljaju urbane otpadne vode iz kanalizacione mreže ili individualnih domaćinstava, koje se ispuštaju direktno u prirodne recipijente bez prethodnog tretmana. Od sljedećih većih izvora zagađenja voda na području Unsko-sanskog kantona treba spomenuti procjedne vode odlagališta otpada, te ruralne otpadne vode iz naselja koja nemaju sistem javne kanalizacije.

Potrebno je istaći, da većina lokalnih zajednica Unsko-sanskog kantona već je pokrenula aktivnosti na sanaciji i/ili izgradnji kanalizacije i postrojenja za zbrinjavanje otpadnih voda koje obuhvataju uglavnom urbana područja u kojima prema Popisu u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine živi 93.507 građana ili 34% stanovnika Unsko-sanskog kantona.

Međutim, u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona živi 179.754 građana ili 66% stanovnika od ukupnog broja u Unsko-sanskom kantonu, tako da se radi o velikom pritisku na okoliš, a prvenstveno na vode sa aspekta potrebe na odgovarajući način zbrinjavanja komunalnih voda. Shodno navedenom, ukazala se potreba izrade kantonalnog plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima koji će prije prije svega omogućiti lokalnim zajednicama Unsko-sanskog kantona da apliciraju kod domaćih i međunarodnih financijskih institucija za obezbjeđenje financijskih sredstava za izradu pojedinačnih projektnih prijedloga za odgovarajući tretman otpadnih voda.

Ukupna vrijednost projekta je 20.452,77 KM, a rok realizacije 8 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

Javne Nabavke

21.06.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

20.06.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

20.06.2019

Nabavka dva putnička motorna vozila

Nabavka dva putnička motorna vozila

13.06.2019

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema ...

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema u Poljoprivrednom zavodu