Ministar Burnić potpisao Ugovore o stručnom osposobljavanju

07.09.2018 - 09:12 by Administrator

U četvrtak, 6.9.2018. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša mr.Jasmin Burnić sa četiri diplomanta koji su diplomirali na Univerzitetu u Bihaću, potpisao je Ugovore o stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa) na period od godinu dana.

Naime, na osnovu člana 3. Ugovora o načinu realizacije prijema diplomanata Univerziteta u Bihaću u kantonalne organe državne službe, zaključenog između Vlade Unsko-sanskog kantona i rektora Univerziteta u Bihaću, bio je raspisan Javni poziv studentima koji su se pod određenim uslovima mogli prijaviti za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe državne službe Unsko-sanskog kantona.

Nakon provedene procedure ispunjavanja uslova prijavljenih kandidata, ministar Burnić je sa jednim magistrom građevine, dva bachelora zaštite okoliša i jednim bachelorom prava, potpisao Ugovore kako bi isti započeli svoje stručno osposobljavanje u ovom organu uprave. Ovo je bila prilika da ministar Burnić izrazi dobrodošlicu novim radnim kolegama,  te istakao da od njih očekuje da će biti otvoreni da se upoznaju sa načinom rada u javnoj upravi, te da se nada će im to biti zanimljivo iskustvo koje će im pomoći u odabiru njihove buduće radne karijere.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

03.04.2019

Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad ...

PREUZMI DOKUMENT: Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u komisiji za ...

20.07.2018

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA ...

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršenju  Budžeta Unsko – ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

Javne Nabavke

01.04.2019

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa ...

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa nadzornih kamera i tehničko održavanje ...

28.03.2019

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. ...

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. godine

27.03.2019

Realizacija ugovora

2019. Realizacija ugovora - Vlada - 31.12.2018. Realizacija ugovora - 31.12.2018. 2018. Realizacija ...

27.03.2019

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila.

Ulica Alije Đerzeleza br. 6
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava