Ministar Burnić potpisao Ugovore o stručnom osposobljavanju

07.09.2018 - 09:12 by Administrator

U četvrtak, 6.9.2018. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša mr.Jasmin Burnić sa četiri diplomanta koji su diplomirali na Univerzitetu u Bihaću, potpisao je Ugovore o stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa) na period od godinu dana.

Naime, na osnovu člana 3. Ugovora o načinu realizacije prijema diplomanata Univerziteta u Bihaću u kantonalne organe državne službe, zaključenog između Vlade Unsko-sanskog kantona i rektora Univerziteta u Bihaću, bio je raspisan Javni poziv studentima koji su se pod određenim uslovima mogli prijaviti za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe državne službe Unsko-sanskog kantona.

Nakon provedene procedure ispunjavanja uslova prijavljenih kandidata, ministar Burnić je sa jednim magistrom građevine, dva bachelora zaštite okoliša i jednim bachelorom prava, potpisao Ugovore kako bi isti započeli svoje stručno osposobljavanje u ovom organu uprave. Ovo je bila prilika da ministar Burnić izrazi dobrodošlicu novim radnim kolegama,  te istakao da od njih očekuje da će biti otvoreni da se upoznaju sa načinom rada u javnoj upravi, te da se nada će im to biti zanimljivo iskustvo koje će im pomoći u odabiru njihove buduće radne karijere.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

21.08.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za rekonstrukciju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za rekonstrukciju i modernizaciju dijela magistralne ...

20.08.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat obilaznice ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat obilaznice Bihaća, dionica Jablanska ulica - ...

15.08.2019

Javni poziv na uvid u Glavni projekat rekonstrukcije ...

Javni poziv na uvid u Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice na cesti M5 u naselju ...

24.07.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za rekonstrukciju ...

"Poštovani korisnici, nakon što smo uočili da je tekst Javnog ...

Javne Nabavke

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava