Ministri Alagić i Kadirić posjetili kompaniju „Smrča“ d.o.o. Bosanska Krupa

25.12.2019 - 11:26 by Administrator

Dana 24.12.2019. godine ministri u Vladi Unsko-sanskog kantona, Adnan Alagić, ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Nijaz Kadirić, ministar Ministarstva privrede, u pratnji načelnika općine Bosanska Krupa Armina Halitovića, posjetili su kompaniju „Smrča“ d.o.o. Bosanska Krupa.

Ministri u Vladi Unsko-sanskog kantona koji su posjetili ovu kompaniju u ime premijera Mustafe Ružnića,  naglasili su da je jedan od razloga za posjetu ovoj kompaniji  šteta koja je nastala zbog požara koji je u potpunosti uništio peletaru, a koji je bio posljedica prije nekoliko dana jakog nevremena koje je zadesilo Bosansku krajinu.

Ovo je također bila prilika da se predstavnici izvršne vlasti Unsko-sanskog kantona upoznaju sa radom jedne od najuspješnijih bosanskohercegovačkih kompanija koja ima dugu tradiciju rada u drvnoj industriji i čiji proizvodi se osim na domaće, plasiraju i na  tržišta van Bosne i Hercegovine.

Tokom obilaska, sa vlasnikom kompanije „Smrča“ d.o.o. Bosanska Krupa razgovaralo se o aktivnostima koje je neophodno poduzeti kako bi se sanirala nastala šteta, na način da se bar interventno zaštiti ostatak proizvodnog pogona od daljnjeg propadanja, a za ostale pogone kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje i time poboljšali uslovi rada, ne samo ove kompanije već, već privrede Unsko-sanskog kantona u cjelini.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

23.01.2020

Uvid u Idejni projekat obilaznica Bosanska ...

Uvid u Idejni projekat obilaznica Bosanska Otoka (veza M14 i R-401)

23.01.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "TTM" ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "TTM" d.o.o. Gračanica za P.J. Bosanski ...

22.01.2020

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora "MARČETA-IMPEX" d.o.o. ...

26.12.2019

Uvid u predmet po zahtjevu investitora "HAND-EXSPORT-IMPORT" ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu investitora "HAND-EXSPORT-IMPORT" ...

Javne Nabavke

23.01.2020

Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila

Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila

23.01.2020

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene 

13.01.2020

Nabavka usluga održavanja kafe aparata i ...

Nabavka usluga održavanja kafe aparata i mlinova za kafu

10.01.2020

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava